ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงสนับสนุนนิตยสารหมอชาวบ้าน ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สินมั่นคงสนับสนุนนิตยสารหมอชาวบ้าน ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สินมั่นคงประกันสุขภาพ สนับสนุนการจัดส่งนิตยสารหมอชาวบ้าน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 20 แห่ง 20 ตำบล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, หนองคาย, นครพนม และเชียงราย ตั้งแต่ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งสิ้น 240 เล่มต่อปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชน