ข่าวสารและบทความ

เที่ยว...วัดอุโมงค์ วัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ ยุคพระเจ้ากือนาธรรมิกราช

เที่ยว...วัดอุโมงค์ วัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ ยุคพระเจ้ากือนาธรรมิกราช

พาขึ้นเหนือมาเที่ยววัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผู้เดินทางมาชมสถานที่แห่งนี้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ วัดนี้ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพอยู่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเก่าแก่และร่มรื่น มีสิ่งก่อสร้างที่บอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่ในอดีตได้เป็นอย่างดี เช่น อุโมงค์ใต้พระเจดีย์เก่าแก่กว่า 700 ปี ที่มีความแปลกไม่สามารถพบเห็นได้จากวัดทั่วไป และมีสิ่งน่าสนใจมากมายที่จะนำเรื่องราวมาบอกกันดังนี้

 

วัดอุโมงค์ สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามังรายมหาราช เมื่อพระองค์ได้สร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว หลังจากนั้นได้สร้างวัดขึ้นหลายแห่ง และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นใหม่บริเวณป่าไผ่ 11 กอ เพื่อเป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ลังกาโดยเฉพาะ สร้างโดยยึดรูปแบบของวัดเมืองลังกา เช่น เจดีย์ก็สร้างเป็นเจดีย์ทรงลังกา จวบจนมาถึงรัชสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าผู้ครองเชียงใหม่ พระองค์ได้บูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นใหม่ ทรงซ่อมแซมองค์เจดีย์ และยังได้สร้างอุโมงค์ถัดจากฐานพระเจดีย์ด้านเหนือขึ้น เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่และสวยงาม ที่เชื่อมต่อถึงกัน 4 อุโมงค์  ภายในวัดอุโมงค์มีโบราณสถานกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ข้างฝาผนังด้านในอุโมงค์เจาะช่องสำหรับจุดประทีปให้เกิดความสว่างเป็นระยะ สะดวกแก่พระเดินจงกรมและภาวนาอยู่ด้านใน 

 

 

บริเวณฝาผนังอุโมงค์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายดอกไม้และนกกาน้ำซึ่งเป็นศิลปะที่รับอิทธิพลมาจากจีนยูนนาน คาดว่าน่าจะเขียนขึ้นระหว่าง พ.ศ.1920 

 

ภายในวัดยังมีเสาอโศกเพื่อระลึกถึง พระเจ้าอโศกมหาราชพระมหากษัตริย์ของประเทศอินเดียราว พ.ศ. 270 ผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก และทรงเป็นนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่องค์แรกของโลก โดยเสานี้เป็นเครื่องหมายอันสำคัญซึ่งค้นพบที่อินเดีย เมื่อเสาอโศกนี้ตั้งอยู่ที่ใดนั้นหมายถึงสถานที่นั้นมีความสำคัญกันมีความสำคัญกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธศาสนา เสานี้จำลองรูปแบบมา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2507

 

 

วัดอุโมงค์ ยังมีสถานที่สำคัญอื่นๆ  เช่น หลักศิลาจารึก, บันไดทางขึ้นไปเจดีย์, เศียรพญานาค, รูปพระโพธิสัตว์, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, โรงภาพปริศนาธรรม, หอสมุดธรรมโฆษณ์, พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ และ สำนักงานสวนพุทธธรรม หากมาเชียงใหม่อย่าลืมแวะสักการะชมความสวยงาม ร่มรื่น ที่วัดอุโมงค์ เมืองเชียงใหม่กันด้วย


 

 

ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว อย่าลืมเตรียมพร้อมด้วยประกันการเดินทาง ให้เราเที่ยวอย่างสบายใจ ลดความเสี่ยงในการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตลอด 24 ชม. สามารถซื้อได้ง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.smk.co.th/pretravel  โดยสามารถกำหนดวัน เวลา สถานที่ได้ล่วงหน้า
ราคาเริ่มต้นเพียง 13 บาทต่อวันเท่านั้น  หรือ โทร.1596 สินมั่นคงประกันภัย ..เราประกัน คุณมั่นใจ..