ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยร่วมกิจกรรม Non-Life Insurance Career Campus

สินมั่นคงประกันภัยร่วมกิจกรรม Non-Life Insurance Career Campus

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกิจกรรม Non-Life Insurance Career Campus ที่จัดขึ้นโดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเพิ่มช่องทางให้บริษัทประกันวินาศภัยได้ประชาสัมพันธ์องค์กร และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการมาร่วมงาน รองรับการเจริญเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต


โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย เวทีแนะนำเส้นทางอาชีพในธุรกิจประกันวินาศภัย เทคนิคการสัมภาษณ์งาน เทคนิคการเขียนประวัติย่อส่วนบุคคล รวมถึงการออกบูธรับสมัครและสัมภาษณ์งานของบริษัทประกันภัยต่างๆ ณ อาคารหอประชุม จุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา