ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงส่งต่อเสื้อผ้าสภาพดี เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลน

สินมั่นคงส่งต่อเสื้อผ้าสภาพดี เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลน

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเสื้อผ้าที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันแบ่งปันให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื้อนำไปส่งต่อให้กับเด็กๆที่ขาดแคลน และบางส่วนนำไปขาย โดยรายได้จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและสร้างโอกาสให้แก่เด็กกำพร้า เด็กเร่รอน และเด็กที่ถูกทอดทิ้งกว่าสองร้อยชีวิต

บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อสิ่งดีดี และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ด้วยการแบ่งปันเสื้อผ้าที่ไม่ใข้แล้ว แต่อยู่ในสภาพดี โดยนำมาส่งต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ขาดแคลนในสังคม

...เพราะทุกการแบ่งปันของเรา ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมได้...