ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองมากกว่าที่คิด..

ประกันรถยนต์ : พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองมากกว่าที่คิด..

จากข่าวหลายๆ อุบัติเหตุรายใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านเรา มักตรวจสอบตัวรถพบว่า รถยนต์ขาดต่อภาษี ไม่มีการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงไม่ให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และเมื่อเกิดความสูญเสีย ผู้ขับขี่และเจ้าของรถจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นเอง สินมั่นคง ประกันรถยนต์ จึงมีข้อมูลมาบอกกันดังนี้

 

"ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)" หลักประกันที่กฎหมายบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ซึ่งเจ้าของรถไม่ควรละเลย เพราะนอกจากจะปฏิบัติตามกฏหมายแล้ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะได้รับการชดเชยจากบริษัทประกัน และยังสามารถนำไปเป็นเหตุบรรเทาโทษทางอาญาได้

 

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นอกจากจะเป็นกฎหมายภาคบังคับสำหรับรถยนต์ทุกคันแล้ว ยังมอบความคุ้มครองให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้หลายส่วนด้วยกัน ทั้งค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ขับขี่จะได้รับโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด และค่าสินไหมทดแทนสูงสุดที่ผู้ประสบภัยจะได้รับหลังจากพิสูจน์แล้วว่า อุบัติเหตุนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่ที่เอาประกันภัย (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น)

 

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

- บาดเจ็บ ค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่เกิน 30,000 บาท/คน ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท/คน

- เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท/คน ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 300,000 บาท/คน

- สูญเสียอวัยวะ ค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท/คน ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 200,000 - 300,000 บาท/คน

- ชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท/คน

 

สินมั่นคงประกันภัยพร้อมมอบหลักประกันให้คุณอุ่นใจ ด้วยประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ทั้งการจ่ายเงินชดเชยและนำไปเป็นเหตุบรรเทาโทษทางอาญาได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.smk.co.th/premotor.aspx หรือ โทร.1596 ตลอด 24 ชั่วโมง  สินมั่นคงประกันภัย ...ประกันรถ ประกันเวลา...