ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สินมั่นคงสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ให้กับสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่เรียนดีแต่มีความประพฤติดี เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา