ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านทุ่งแจง จ.ราชบุรี

สินมั่นคงประกันภัยมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านทุ่งแจง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์ภายในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" ปีที่ 3ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งแจง จ.ราชบุรี เพื่อให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความจำเป็น รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกาย จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีคณะครูของโรงเรียนและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ