ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยทำบุญถวายเทียนพรรษาและบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

สินมั่นคงประกันภัยทำบุญถวายเทียนพรรษาและบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันถวายเทียนพรรษาและสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยได้นิมนต์พระอุดมประชาธร (พระอาจารย์อลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี มารับถวายเทียนพรรษาและบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่สินมั่นคงประกันภัย

ในโอกาสเดียวกันนี้บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 43,000 บาท พร้อมเงินที่ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคอีกจำนวน 34,013.75 บาท รวมเป็นเงิน 77,013.75 บาท รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับมูลนิธิธรรมรักษ์เพื่อผู้ป่วย HIV อีกด้วย