ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : 5 ข้อน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ : 5 ข้อน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

สำหรับผู้ขับขี่มือใหม่อาจยังไม่ทราบเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สินมั่นคงประกันภัย จึงนำความรู้ดีๆ เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มาแบ่งปัน ดังนี้

1. ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
ตอบ ปัจจุบันประกันภัยรถยนต์มีให้บริการหลากหลายรูปแบบ ตามแต่พฤติกรรมการใช้และลักษณะของลูกค้า โดยมีค่าเบี้ยประกันแตกต่างกันไป เช่น ประกันรถยนต์ตามวัย 30 อัพ สำหรับผู้เอาประกันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ประกันรถยนต์ซ่อมศูนย์ ลูกค้าสามารถนำรถประกันที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมศูนย์แต่ละยี่ห้อได้ และประกันรถยนต์ตามไมล์ กำหนดทุนในการพิจารณารับประกันโครงการประกันตามไมล์ตั้งแต่ 50%-80% ของราคาซื้อขายรถ เป็นต้น ทั้งนี้จะแตกต่างไปตามแต่ละบริษัทอีกด้วย

2. ประกันชั้น1 สามารถเลือกทุนประกันภัย ได้ตามที่เราต้องการได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ ประกันชั้น1 สามารถเลือกทุนประกันภัย ได้ แต่ต้อง ไม่ต่ำเกินกว่า หรือ สูงเกินกว่า ราคาตลาดของรถยนต์รุ่นนั้นๆ โดยหลักแล้วคำนวณโดยใช้หลัก 80% ของราคารถในเวลาปัจจุบัน เพราะการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยนั้น จะชดใช้สินไหมให้ตามความเป็นจริง

3. ประกันชั้น1 ถ้าประวัติการขับขี่ดี ค่าเบี้ยประกันภัยจะลดลงทุกๆปีหรือไม่
ตอบ บริษัทประกันจะมอบส่วนลดประวัติดีเมื่อต่ออายุ ทำให้โดยทั่วไปแล้วค่าเบี้ยจึงจะลดลงทุกปี แต่จะมี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ในบางประเภท ค่าเบี้ยไม่ลดลงเพราะค่าเบี้ยเริ่มต้นเป็นเบี้ยพิเศษที่ทางบริษัทประกันภัยได้ให้มาในปีแรกที่เราได้ทำประกันภัย

4. ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ต่างกับประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส หรือ 2+ อย่างไร
ตอบ ประกันชั้น1สามารถเคลมได้ทุกกรณี ไม่ว่าจะเกิดจากการถอยชนโดยไม่มีคู่กรณี เช่น กระถางต้นไม้ เสาไฟฟ้า หินดีด ขอบฟุตบาท หรือรถยนต์โดนกรีด โดนชนแล้วหาคู่กรณีไม่ได้ แต่ประกันชั้น 2 พลัส หรือ 2+ นั้น ไม่สามารถแจ้งเคลมกับบริษัทประกันได้ เพราะการรับผิดชอบรถประกันนี้ต้องมีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก และต้องจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกเท่านั้น ทั้งนี้อาจมีข้อยกเว้นสำหรับบางบริษัทประกันภัย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทเหล่านั้นกำหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไป

5. ประกันชั้น1 เริ่มคุ้มครองได้ทันที หลังจากที่เห็นชอบการประกันภัยทั้งสองฝ่ายแล้วได้หรือไม่
ตอบ ประกันชั้น1 สามารถมีผลได้ทันทีตามที่ได้ตกลงกันตามวันคุ้มครอง แต่จะมีเงื่อนไขคือจะคุ้มครองได้ทันที


โดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่า ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สร้างความมั่นใจได้มากกว่า ถึงแม้ว่าจะเสียค่าเบี้ยเพิ่มขึ้น นใจเลือกทำประกันภัยรถยนต์ที่ไว้วางใจได้ เลือกสินมั่นคงประกันภัย ..ประกันรถ ประกันเวลา.. วางใจทำประกันรถยนต์กับเรา ด้วยเบี้ยที่ไม่แพง พร้อมบริการที่สะดวก รวดเร็ว โทร 1596 หรือ www.smk.co.th
 

...รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้...