ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยร่วมส่งธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.นครพนม

สินมั่นคงประกันภัยร่วมส่งธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา สินมั่นคงประกันภัย สาขานครพนม นำโดยคุณบันยาย แก้วปีลา รักษาการหัวหน้าหน่วย พร้อมพนักงานสาขา นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้กับศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงาน คปภ. เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องที่ประสบอุทกภัยต่อไป โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยทุกท่าน