ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ค้นหาอู่และศูนย์บริการของประกันรถยนต์ได้อย่างไร

ประกันรถยนต์ : ค้นหาอู่และศูนย์บริการของประกันรถยนต์ได้อย่างไร

หากท่านต้องนำรถยนต์เข้ารับบริการกับอู่ หรือ ศูนย์บริการประกันภัยรถยนต์ กับสินมั่นคงประกันรถยนต์ บางท่านอาจมีคำถามในใจว่า จะค้นหาอู่และศูนย์บริการอย่างไร เรามีคำแนะนำที่จะช่วยให้ท่านสืบค้นรายชื่อศูนย์บริการต่างๆ ของสินมั่นคงประกันภัย ในเบื้องต้นด้วยวิธีง่ายๆ ด้วยตนเอง

1. เลือกเมนู “เครือข่าย” ที่แถบเมนูด้านบนสุด 

เข้าเว็บไซต์สินมั่นคงประกันภัย http://www.smk.co.th/Garage.aspx และเลือกเมนูเครือข่ายจากแถบเมนูด้านบนสุด เลือก "อู่ในเครือ"

2. เลือกพื้นที่ และประเภทบริการที่ต้องการ

ที่ช่องจังหวัดให้คลิกเลือกจังหวัด และเขตหรืออำเภอที่ต้องการค้นหา จากนั้นเลือกประเภทบริการ อู่ในสัญญาสำหรับอู่ทั่วไป ศูนย์บริการสำหรับอู่ห้าง และร้านกระจกกรณีที่ต้องการเคลมเกี่ยวกับกระจก หรือจะใส่ชื่อร้านในช่องคำค้นหา ก็จะยิ่งช่วยสืบค้นได้เร็วยิ่งขึ้น จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา”

3. แผนที่แสดงข้อมูล และตำแหน่งที่ตั้ง

ช่องด้านซ้ายจะมีภาพแผนที่และตำแหน่งที่ตั้งตาม Google Map เพื่อจะค้นตำแหน่งได้สะดวก โดยใช้เมนูด้านขวาในช่อง กด + สำหรับขยายแผนที่ และ – สำหรับย่อแผนที่ ถ้าหากนำตุ๊กตาคนสีเหลืองไปวางไว้บริเวณใกล้กับตำแหน่งศูนย์บริการที่เป็นจุดสีแดงนั้น ก็จะแสดงภาพถนนหนทาง ที่ Google Map บันทึกให้ค้นหาเป็นภาพได้สะดวกขึ้น

4. ดูรายละเอียดที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

แถบด้านขวาจะแสดงชื่ออู่ และศูนย์บริการรถยนต์ไว้ตามพื้นที่ที่ท่านเลือก เมื่อคลิกตามชื่อร้านนั้น จะแสดงรายละเอียดที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ท่านติดต่อได้โดยตรง

5. กรณีไม่พบข้อมูลให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สินมั่นคง

กรณีที่ค้นหาข้อมูลแล้ว ยังไม่พบข้อมูลพื้นที่ที่สะดวก หรือต้องการตรวจสอบการบริการของแต่ละอู่ให้มากขึ้น ท่านสามารถโทร 1596 เพื่อติดต่อให้เจ้าหน้าที่ของสินมั่นคงประกันภัยช่วยเหลือได้

สนใจทำประกันรถยนต์กับสินมั่นคง ที่ช่วยให้คุณอุ่นใจในระยะยาว โทร 1596 หรือ www.smk.co.th สินมั่นคงประกันภัย..ประกันรถ ประกันเวลา..