ข่าวสารและบทความ

ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย : แบงค์ไหน? ช่วยพักชำระหนี้ผ่อนบ้าน ในวิกฤติโควิด

ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย : แบงค์ไหน? ช่วยพักชำระหนี้ผ่อนบ้าน ในวิกฤติโควิด

 

ภายหลังจากการประกาศ พรก. ฉุกเฉิน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ให้กราฟการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อลดลงไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ นำมาสู่การประกาศปิดห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมนุมชน และร้านค้าทั่วประเทศ เป็นเหตุให้กลุ่มลูกจ้างแรงงานทั้งแบบรายวันและรายเดือนได้รับผลกระทบจากการโดนลดค่าจ้าง งดจ่ายเงินเดือน หรือแม้กระทั่งการเลิกจ้างไปแบบไม่มีกำหนด ทำให้รัฐบาลนอกจากจะต้องออกมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดแล้ว ยังจำเป็นต้องมีมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือ กลุ่มแรงงาน และเศรษฐกิจในภาพรวมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย คลิกอ่าน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิดระบาด

หนึ่งในค่าใช้จ่ายที่หลายๆ คนอาจเป็นกังวลในช่วงที่รายได้หดหาย คือ การผ่อนชำระหนี้บ้าน ที่จำเป็นจะต้องจ่ายอยู่ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยผิดนัดชำระที่แสนแพง วันนี้มีหลายธนาคารได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้และกลุ่มลูกค้าชั้นดีที่มีการผ่อนชำระมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ไหนกันบ้าง สินมั่นคง ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ

 

 

1. ธนาคารออมสิน

ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อด้วยโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส Covid-19 โดยจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 เดือน ให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงลูกค้าที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยเฉพาะสำหรับสินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 โดยลูกค้าของธนาคารไม่ต้องไปติดต่อที่สาขา ไม่ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใด ๆ ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ และสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชัน mymo ในส่วนที่เป็นยอดที่ต้องชำระ จะขึ้นเป็น 0.00 บาททันที

 


2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย เพื่อให้ลูกค้ายังคงมีบ้านและมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในด้านที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยจัดทำโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ ออกมาทั้งสิ้น 4 มาตรการ ได้แก่

    • มาตรการที่ 1 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน 
    • มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่พักชำระเงินต้นแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้นานสูงสุดอีก 10 ปี 
    • มาตรการที่ 3 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี 
    • มาตรการที่ 4 สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย ให้สามารถลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยผู้ที่มีสิทธิ์ขอใช้มาตรการจะต้องเคยชำระเงินงวดอย่างน้อย 1 งวด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 

 

 3. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์

 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ หรือ LH Bank ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจและลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID -19 (สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL) ด้วยการพักชำระเงินต้น 3 เดือน โดย

    • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ www.lhbank.co.th/Campaign/Product/Register/40

    • สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ www.lhbank.co.th/Campaign/Product/Register/41

 


4. ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ เพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน ด้วยการช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ลดเกณฑ์ชำระขั้นต่ำ ลดดอกเบี้ย และพักชำระหนี้ 3 เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินเชื่อที่อยู่อาศัย ดังนี้

    • วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนาน 3 เดือน 

    • วงเงินขณะอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ขอความช่วยเหลือเป็นรายกรณีตามสถานการณ์

ทั้งนี้ หากลูกค้าของธนาคารมีสินเชื่อหลายประเภท สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ทุกประเภท โดยแจ้งความประสงค์ และลงทะเบียน ขอรับสิทธิได้ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อสาขา หรือสำนักธุรกิจของธนาคาร ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563 โดยมีเงื่อนไขว่า การพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปรน และเมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้กลับไปเป็นตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลังได้

 

 

5. ธนาคารยูโอบี

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ธนาคารมอบความคุ้มครองโควิด-19 ให้แก่ลูกค้าธนาคารฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 115,000 สิทธิ์ โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมการชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการติดเชื้อโควิด-19 1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 15 วัน และจากการเสียชีวิตทุกกรณี จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท

นอกจากนี้ ลูกค้าสินเชื่อบ้าน สามารถยื่นเอกสารขอลดค่างวดการผ่อนชำระ (สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน) รวมถึงขยายระยะเวลากู้ออกไป โดยธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือนี้ได้โดยติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555

 

 

6. ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยได้มอบมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคารกสิกรไทยเพื่อแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า 3 ด้าน ได้แก่

    • พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย
    • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย
    • ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

โดยสินเชื่อบ้านกสิกรไทยสามารถยื่นขอพักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน หรือลดยอดผ่อนต่องวด 50% สูงสุด 12 เดือน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 63 – 30 มิถุนายน 2563 ได้ที่ K-Contact Center02-8888888 หรือ K-BIZ Contact Center02-8888822 Center หรือผ่านช่องทาง Line KBank Kive ด้วยการพิมพ์ @help 


สินมั่นคงประกันภัยร่วมส่งแรงใจให้คนไทยทุกคน ทั้งแรงงาน ลูกจ้าง และผู้ประกอบการ สามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ที่เหลือให้สินมั่นคงช่วยดูแลคุณ ด้วยประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้าน ให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร ที่รับความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายใน จากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยธรรมชาติ

สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/others หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง
สินมั่นคงประกันภัย ..เราประกัน คุณมั่นใจ..