ข่าวสารและบทความ

ประกันภัยที่อยู่อาศัย : มาตรการลดค่าไฟฟ้า ช่วยลดภาระช่วงโควิด

ประกันภัยที่อยู่อาศัย : มาตรการลดค่าไฟฟ้า ช่วยลดภาระช่วงโควิด

 

ภายหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ทำให้หลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน จนทำให้หลายคนต้องมีการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ คลิก อ่านวิธีทดสอบการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน กระทรวงพลังงาน จึงได้มีการพิจารณามาตรการเยียวยาการลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากเป็นต้นทุนการใช้ชีวิตในช่วงที่มีการให้ความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แล้วจะมีมาตรการใดบ้างที่จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน วันนี้ สินมั่นคง ประกันภัยที่อยู่อาศัย มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ

 

 

ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่ 1 ประเภทอัตราค่าไฟ 1.1 

เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย ซึ่งมีประมาณ 10 ล้านครัวเรือน จะขยายหน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จากเดิมให้ใช้ไฟฟรีที่ 90 หน่วย เป็น 150 หน่วย มีผลตั้งแต่ มี.ค. - พ.ค. 63

 

ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่ 2 ประเภทอัตราค่าไฟ 1.2 

เป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยขึ้นไป ซึ่งติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ขนาดเกินกว่า 5 แอมแปร์ 230 โวลต์ จะช่วยเหลือโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าของแต่ละครัวเรือนในเดือน ก.พ.63 เป็นเกณฑ์ เพราะเป็นเดือนที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยมีการกำหนดมาตรการความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 เดือน มี.ค.-พ.ค. 2563 แบ่งตามระดับปริมาณการใช้ไฟฟ้า ได้ ดังนี้

 

    ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย จะจ่ายค่าไฟเท่ากับเดือน ก.พ.

เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 500 หน่วย และในเดือน มี.ค. มีการใช้ไฟฟ้า 700 หน่วย ซึ่งไม่เกิน 800 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าคิดตามจำนวน 500 หน่วยเท่ากับเดือน ก.พ.

 

    • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วย จะคำนวณหน่วยใช้ไฟฟ้าจากส่วนต่างที่เกินจาก 800 หน่วย โดยลดให้ 50% ของหน่วยที่ใช้เกิน

เช่น เดือน ก.พ. ใช้ 500 หน่วย เดือน มี.ค. ใช้ 1,000 หน่วย ซึ่งเกินจาก 800 หน่วยตามเกณฑ์ ส่วนต่างหน่วยใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบจาก ก.พ. อยู่ที่ 500 หน่วย เมื่อลด 50% เท่ากับส่วนต่างใช้ไฟเพิ่ม 250 หน่วย นำส่วนต่าง 250 หน่วยรวมกับ 500 หน่วยที่ใช้ในเดือนฐาน ก.พ. ก็เท่ากับหน่วยไฟที่ใช้และนำคำนวณเป็นค่าไฟตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้า เป็นจำนวน 750 หน่วยที่จะใช้คำนวณค่าไฟฟ้าในเดือน มี.ค

 

    ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ามากคือใช้เกิน 3,000 หน่วย จะมีส่วนลดให้ 30% ของหน่วยที่ใช้เกิน

เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไฟ 1,200 หน่วย เดือน มี.ค. ใช้ 3,200 หน่วย ซึ่งเกินจาก 3,000 หน่วยตามเกณฑ์ ส่วนต่างหน่วยใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบจาก ก.พ. อยู่ที่ 2,000 หน่วย คิดส่วนลด 30% จาก 2,000 หน่วยคือ 600 หน่วย เท่ากับต้องเสียส่วนเพิ่มค่าไฟที่ 1,400 หน่วย และนำ 1,400 หน่วยไปบวกกับฐานการใช้ไฟ ก.พ. 1,200 หน่วย เท่ากับต้องจ่ายค่าไฟที่ 2,600 หน่วย สำหรับเดือน มี.ค.


ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวทั้ง 2 กลุ่มจะดำเนินการในการคิดค่าไฟฟ้า 3 เดือนคือ มี.ค.-พ.ค. 2563 โดยหากมีการจ่ายค่าไฟในบิลเดือน มี.ค. หรือ เม.ย. ไปแล้วจะมีการนำเงินคืนอัตโนมัติผ่านรอบบิลถัดไป

 

อยู่บ้านให้ปลอดภัย ทำประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้านกับสินมั่นคงประกันภัย ให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร ที่รับความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายใน จากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยธรรมชาติ สนใจรายละเอียดคลิก www.smk.co.th/others หรือ โทร.1596 ตลอด 24 ชั่วโมง
สินมั่นคงประกันภัย ..เราประกัน คุณมั่นใจ..

Photo source: freepik.com