ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : 7 สาเหตุสุดฮิตที่ทำให้คุณคิด “ยกเลิกจองทะเบียนรถ”

ประกันรถยนต์ : 7 สาเหตุสุดฮิตที่ทำให้คุณคิด “ยกเลิกจองทะเบียนรถ”

 

การจองทะเบียนรถในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านการจองเลขทะเบียนรถในระบบอินเตอร์เน็ต แต่ทราบหรือไม่ว่าหลายคนที่จองทะเบียนรถที่ต้องการได้แล้ว กลับต้องการขอยกเลิกการจองทะเบียนรถออนไลน์เพียงเพราะใส่ข้อมูลผิดพลาด หรือเกิดเปลี่ยนใจอยากเปลี่ยนเลขใหม่ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้ว่า “ยกเลิกจองเลขทะเบียนรถออนไลน์” ทำได้หรือไม่? สินมั่นคง ประกันรถยนต์ รวบรวม 7 สาเหตุสุดฮิตที่ทำให้คุณคิดขอยกเลิกการจองเลขทะเบียนรถออนไลน์มาฝากกัน

 

 

1. ใส่เลขตัวถังผิด

ปัญหายอดฮิตที่สุดที่ทำให้คนคิดยกเลิกเลขทะเบียนรถออนไลน์ที่จองไว้ได้ คือ การที่จองเลขทะเบียนรถออนไลน์ได้ แต่ใส่เลขตัวถังรถผิดนั่นเอง

การกรอกเลขตัวถังรถ (เลขคัสซี) ที่ถูกต้อง คือ การกรอกข้อมูลด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กและตัวเลขโดยไม่ต้องเว้นวรรค และไม่ต้องมีเครื่องหมายขีดกลาง (-) หากคุณใส่เลขตัวถังผิดในระหว่างการจองทะเบียนรถออนไลน์ และสามารถจองเลขทะเบียนรถได้ ระบบจะบันทึกการจองทะเบียนรถดังกล่าวทันทีโดยที่คุณจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลและยกเลิกการจองเลขทะเบียนได้ หากต้องการจองทะเบียนรถใหม่อีกครั้ง ต้องรอจองเลขทะเบียนรถใหม่ภายในระยะเวลา 90 วัน (3 เดือน) 

 


2. ใส่เลขบัตรประชาชนผิด

หนึ่งในข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการจองทะเบียนรถผ่านระบบออนไลน์และจดทะเบียนรถ คือ เลขบัตรประชาชนที่ต้องตรงกับชื่อผู้จองและข้อมูลเลขตัวถังรถ เมื่อคุณกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนที่ไม่ถูกต้องในระหว่างการจองทะเบียนรถผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบจะแจ้งเตือนข้อมูลเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องตั้งเเต่ในช่วงการกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน แต่อาจมีบางครั้งที่แม้จะกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนผิด แต่ระบบก็ยังให้คุณสามารถจองเลขทะเบียนรถได้ตามปกติ 

เมื่อคุณทำการจองเลขทะเบียนเสร็จสิ้นและย้อนกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ระบบจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจองด้วยการกรอกเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้อง ระบบจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลการจองทะเบียนรถให้ได้ เนื่องจากคุณกรอกเลขบัตรประชาชนผิดตอนจองนั่นเอง 

นอกจากจะยกเลิกการจองทะเบียนรถไม่ได้แล้ว คุณจะไม่สามารถจดทะเบียนรถด้วยเลขทะเบียนดังกล่าวที่จองได้ด้วยข้อมูลเลขบัตรประชาชนที่ไม่ถูกต้อง หากยังต้องการจดทะบียนรถด้วยเลขทะเบียนที่ต้องการก็ต้องรอจองทะเบียนรถผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ในอีก 90 วัน (3 เดือน) 

 

3. จองเลขทะเบียนรถผิดประเภท

การจองเลขทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตจะแบ่งเลขทะเบียนที่สามารถจองได้ตามประเภทรถยนต์ ได้แก่ 1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง หรือรถกระบะ 4 ประตู) 2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) และ 3) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะบรรทุก หรือ รถกระบะ 2 ประตู) 

หากคุณเลือกจองทะเบียนรถออนไลน์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ป้ายขาวดำ) แต่รถที่คุณใช้กลับเป็นรถกระบะ 2 ประตู หรือที่เรียกว่ารถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายเขียว) เมื่อคุณนำรถไปจดทะเบียน สำนักงานขนส่งในพื้นที่จะปฏิเสธการแจ้งขอจดทะเบียนรถใหม่ของคุณ เนื่องจากเลขทะเบียนที่จองได้และประเภทของรถที่แจ้งจดทะเบียนนั้นไม่ตรงตามประเภทและวัตถุประสงค์การใช้งาน และแน่นอนว่าคุณจะไม่สามารถยกเลิกการจองทะเบียนรถได้อย่างแน่นอน


4. จดทะเบียนรถต่างจังหวัด

การจองเลขทะเบียนรถผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คือ การจองทะเบียนรถสำหรับรถที่จดทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือต้องการขอย้ายมายังกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นถ้าต้องการป้ายทะเบียนต่างจังหวัด คุณต้องยื่นจองเลขทะเบียนรถที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดเท่านั้น ไม่สามารถจองเลขทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ 

หากคุณจองทะเบียนรถผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วยความเข้าใจผิด เเละต้องการจดทะเบียนป้ายต่างจังหวัด คุณสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนที่เปิดให้จองและจองทะเบียนรถต่างจังหวัดได้ทันทีที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ในแต่ละจังหวัดโดยไม่ต้องยกเลิก และไม่ต้องรอครบกำหนดการจอง 90 วัน (3 เดือน) แต่อย่างใด 

 

5. ทดสอบการจอง

การฝึกกรอกข้อมูลสำคัญที่ต้องใช้ในการจองเลขทะเบียนรถผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในหน้าเว็บไซต์ที่ใช้จองทะเบียรถออนไลน์ เพื่อสร้างความคุ้นชินกับระบบ จะมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณสามารถจองเลขทะเบียนรถที่ต้องการได้ไม่มากก็น้อย เเต่หากคุณกดปุ่ม “จองเลข” ในขั้นตอนสุดท้าย และสามารถจองเลขทะเบียนรถได้ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามในระหว่างการฝึกกรอกข้อมูล ระบบจะบันทึกการจองในทันทีโดยคุณที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือยกเลิกการจองเลขทะเบียนนั้นได้


6. จองเลขผิด

    ไม่ว่าจะจองเลขทะเบียนรถออนไลน์ทางเว็บไซต์ได้ด้วยความรีบร้อน ผิดพลาด หรือจองได้แล้วเกิดไม่ชอบใจ มีคนทักให้เปลี่ยน เกิดเปลี่ยนใจไม่อยากใช้เลขที่จองดังกล่าวแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนรถที่จองได้ หรือขอยกเลิกการจองทะเบียนรถได้ หากต้องการจองเลขทะเบียนใหม่ต้องรอให้ครบระยะเวลา 90 วัน (3 เดือน) จึงจะสามารถทำการจองทะเบียนรถผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ได้


7. เซลยื่นจดทะเบียนรถล่าช้า

หากคุณเลือกที่จะจองทะเบียนรถด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ เเละส่งเลขทะเบียนที่จองได้ให้เซลเป็นผู้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนให้ หรือเลือกให้เซลจองเลขทะเบียนให้คุณตั้งแต่แรกด้วยข้อมูลส่วนตัวของคุณเอง คุณควรต้องหมั่นติดตามการยื่นจดทะเบียนเป็นระยะๆ เพราะหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น เซล ไฟแนนซ์ หรือฝ่ายทะเบียนของบริษัท/ศูนย์ที่ขายรถดำเนินการล่าช้า หรือส่งเอกสารผิดจนพ้นกำหนดระยะเวลาที่เปิดให้จดทะเบียน คุณจะไม่สามารถยกเลิกการจองทะเบียนรถดังกล่าวได้ เเละต้องรออีกอย่างน้อย 90 วัน (3 เดือน) เพื่อรอจองเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตรอบใหม่อีกครั้ง


การจองทะเบียนรถออนไลน์จะไม่มีวันพลาดอีกต่อไป ถ้าเข้าใจวิธีการจองเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และกรอกข้อมูลสำคัญด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และเมื่อเลือกเลขทะเบียนที่ต้องการได้แล้วอย่าลืมเลือกความคุ้มครองในระหว่างขับขี่ด้วยประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์ โปรไฟล์ยิ่งดี เบี้ยยิ่งถูก ประกันประเภท 1 ซ่อมอู่ ที่เบี้ยประกันภัยสอดคล้องกับข้อมูลผู้ซื้อประกัน ผู้ที่มีโปรไฟล์ดี หรือความเสี่ยงน้อย เบี้ยประกันรถยนต์ก็จะยิ่งถูกตามไปด้วย ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกเรื่อง ทั้งความเสียหายต่อตัวรถยนต์หรือบุคคลภายนอก รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ไม่ต้องมีค่าเสียหายส่วนแรก

สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/premotor.aspx

สินมั่นคงประกันรถยนต์ ..ประกันรถ ประกันเวลา..


บทความที่เกี่ยวข้อง

- ประกันรถยนต์ : แจก 8 สูตรลับ “จองทะเบียนรถ” ไม่มีพลาด!!
- ประกันรถยนต์ : “เช็คทะเบียนรถ” ว่าใครเป็นเจ้าของรถทำอย่างไร?
- ประกันรถยนต์ : ตอบทุกคำถาม “ป้ายทะเบียนรถหาย” ทำยังไง ! ?
 

Photo source: freepik.com