ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ : วัคซีนทางเลือกจองที่ไหน? ประเทศไทยมีวัคซีนทางเลือกชนิดใดบ้าง?

ประกันสุขภาพ : วัคซีนทางเลือกจองที่ไหน? ประเทศไทยมีวัคซีนทางเลือกชนิดใดบ้าง?

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยกำลังขยายตัวเข้าสู่ระลอกที่ 4 มาตรการในการป้องกันโรคจึงค่อยๆ เพิ่มความเข้มข้นขึ้นในทุกขณะ (ที่ปรึกษา ศบค. เผยไทยเข้าสู่ระลอก 4 จากไวรัสกลายพันธุ์ คลิก )  หนึ่งในทางออกของการระงับยับยั้งการแพร่ระบาด คือการรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเร็วที่สุด (ไขข้อสงสัยเรื่องวัคซีนโควิด 19 กับคำตอบจากกรมควบคุมโรค คลิ ) แต่นอกเหนือจากวัคซีนที่ภาครัฐจัดหาให้กับประชาชนตามสิทธิที่ทุกคนควรจะได้รับแล้ว ภาคเอกชนก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชน (แบบมีค่าใช้จ่าย) เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน ความคืบหน้าของวัคซีนทางเลือกจะเป็นอย่างไร สินมั่นคง ประกันสุขภาพ มีข้อมูลมาฝากค่ะ 

 

วัคซีนโควิดในประเทศไทยมีอะไรบ้าง?

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั่วโลก บริษัทผู้ผลิตจำเป็นจะต้องขอรับการติดต่อนำเข้าวัคซีนโดยภาครัฐเท่านั้น เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงหลายด้านทั้งต่อประชาชนผู้ได้รับวัคซีนเอง ไปจนถึงป้องกันการเก็งกำไรทางการค้า การซื้อขายวัคซีนโควิด 19 จึงจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการของรัฐบาลของทุกประเทศ

สำหรับประเทศไทย ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตวัคซีน จำเป็นจะต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัย และแผนจัดการความเสี่ยงด้านวัคซีน กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนการประกาศใช้วัคซีนโควิดทุกชนิด และปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 25 มิถุนายน 2564) อย. ได้มีการอนุมัติทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วทั้งสิ้น 6 รายการ ดังนี้

    1. ซิโนแวค (Sinovac) อนุมัติเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 
    2. แอสตราเซเนก้า (AstraZeneca) อนุมัติเมื่อ 20 มกราคม 2564
    3. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) อนุมัติเมื่อ 25 มีนาคม 2564
    4. โมเดอร์นา (Moderna) อนุมัติเมื่อ 13 พฤษภาคม 2564
    5. ซิโนฟาร์ม (์Sinopharm) อนุมัติเมื่อ 28 พฤษภาคม 2564
    6. ไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเทค (Pfizer/ BioNtech) อนุมัติเมื่อ 24 มิถุนายน 2564

 

วัคซีนทางเลือกคืออะไร?

นอกจากวัคซีนโควิดในไทยที่รัฐเป็นฝ่ายจัดซื้อมาบริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนั้น รัฐยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินการจัดหาวัคซีนโควิดยี่ห้ออื่นๆ ซึ่งจัดเป็น “วัคซีนทางเลือก” มาให้บริการประชาชนได้
วัคซีนทางเลือก จึงนับเป็ฯวัคซีนโควิด 19 ที่รัฐบาลอนุมัติให้โรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้จัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมนอกเหนือจากวัคซีนที่อยู่ในแผนการจัดซื้อของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่หลากหลายมากขึ้น
ทั้งนี้วัคซีนทางเลือกที่ภาคเอกชนให้ความสนใจนั้นจะต้องเป็นวัคซีนต่างยี่ห้อ หรือมีคุณลักษณะไม่ซ้ำซ้อนกับวัคซีนที่ทางรัฐจัดหา เพื่อให้เป็นวัคซีนทางเลือกอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังต้องเป็นวัคซีนที่สามารถจัดส่งได้ทันภายในสิ้นปี พ.ศ. 2564 อีกด้วย ซึ่งประชาชนสามารถเลือกที่จะรับวัคซีนทางเลือกนอกเหนือจากวัคซีนตามแผนงานที่ภาครัฐจัดหาได้ แต่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าวัคซีนเอง

 


จองวัคซีนโมเดอร์นาได้ที่ไหน?

จากการสำรวจข้อมูลล่าสุด (8 กรกฎาคม 2564) พบว่า หลายโรงพยาบาลล้วนปิดการรับจองวัคซีนโควิดทางเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจสั่งจองเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารการเปิดจองรอบใหม่ได้อีกครั้ง ในช่องทางต่างๆ ของโรงพยาบาลเอกชน ดังต่อไปนี้


กรุงเทพฯ ปริมณฑล
1. โรงพยาบาลวิภาวดี 
2. เครือโรงพยาบาล BCH 
3. โรงพยาบาลพระรามเก้า 
4. โรงพยาบาลบางโพ 
5. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
6. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
7. โรงพยาบาลธนบุรี 1
8. โรงพยาบาลธนบุรี 2
9. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
10. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล


ภาคกลาง
11. โรงพยาบาลธนบุรี บูรณาการ จ.ปทุมธานี
12. โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี จ.ปทุมธานี
13. โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
14. โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี


ภาคเหนือ
15. โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
16. โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก


ภาคอีสาน
17. โรงพยาบาลอุบลรัตน์ธนบุรี จ.อุบลราชธานี
18. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น
19. โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด
20. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์
ภาคใต้
21. โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา
22. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ.สงขลา
23. โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
24. โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร จ.ชุมพร


ภาคตะวันออก
25. โรงพยาบาลสิริเวช จ.จันทบุรี

 

หลังจากที่ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับฟรี "ประกันแพ้วัคซีนโควิด" จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ วงเงินคุ้มครองท่านละ 100,000 บาท จนถึงวันนี้ สิทธิ์หมดไปเกือบ 900,000 สิทธิ์แล้ว บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์กัน ก่อนสิทธิ์จะหมด โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้

ผ่านช่องทาง www.smk.co.th ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสิทธิ์จะหมด
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้แล้วที่ www.smk.co.th/covid19_vacine.aspx

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SMK Line Official @smkinsurance หรือ โทร.1596
สินมั่นคงร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อชาติ