ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ต้องเปลี่ยนไหม? ใช้น้ำมันเกียร์แทนได้หรือเปล่า?

ประกันรถยนต์ : น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ต้องเปลี่ยนไหม? ใช้น้ำมันเกียร์แทนได้หรือเปล่า?

 

“น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์”  นับเป็นของเหลวภายในระบบรถยนต์อีกหนึ่งชนิดที่ต้องเปลี่ยนถ่ายเมื่อครบอายุการใช้งาน แต่หลายคนกลับไม่ทราบหรือไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร จนเป็นเหตุให้ระบบพวงมาลัยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด สินมั่นคง  ประกันรถยนต์ รวบรวมข้อมูลและข้อสงสัยในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ด้วยน้ำมันเกียร์มาฝาก

 

สารบัญบทความ
1. น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์คืออะไร?
2. น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ต้องเปลี่ยนถ่ายไหม?
3. น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ใช้กับน้ำมันเกียร์ได้หรือไม่?

 

1. น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์คืออะไร?

น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ (Power Steering Fluid) คือ น้ำมันไฮดรอลิก (Hydraulic) ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายสี ไม่ว่าจะเป็นสีแดง, สีเหลือง/ส้ม, สีชมพู หรือสีใส ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งกำลังจากการบังคับพวงมาลัยไปสู่การบังคับล้อ ตลอดจนช่วยป้องกันสนิมและหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ภายในระบบพวงมาลัยและระบบบังคับล้อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จะพบการใช้น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ในพวงมาลัยรถยนต์ประเภทพวงมาลัยแบบเพาเวอร์ ประเภทที่ใช้น้ำมันอย่างเดียว หรือที่มักเรียกว่า “พวงมาลัยรถยนต์แบบไฮดรอลิก”

กลับสู่สารบัญบทความ

 

 

2. น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ต้องเปลี่ยนถ่ายไหม?

น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์นับเป็นอีกหนึ่งของเหลวภายในระบบรถยนต์ที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเมื่อครบอายุการใช้งาน หรืออาจพิจารณาเปลี่ยนถ่ายก่อนครบอายุการใช้งานเนื่องจากการเสื่อมประสิทธิภาพ จากทั้งการใช้งานรถยนต์อย่างต่อเนื่องและสภาพปัจจัยภายนอก เช่น ความชื้นในอากาศ 

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์จะสามารถเปลี่ยนได้ในทุกๆ 20,000, 40,000 หรือ 80,000 กิโลเมตร ตามรุ่นและประเภทของรถยนต์ หรือ อาจเลือกเปลี่ยนถ่ายตามรอบที่กำหนดในคู่มือประจำรถยนต์ ซึ่งนอกจากจำนวนระยะกิโลเมตรที่บ่งบอกรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์แล้ว เจ้าของรถยนต์ยังสามารถสังเกตได้จากลักษณะของน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่หากเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ หรือมีฟองอากาศปะปนอยู่ อาจหมายความว่าสามารถเริ่มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ได้แล้ว

ทั้งนี้ สามารถเลือกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์กับทั้งร้านอะไหล่ยนต์ทั่วไป หรือศูนย์บริการชั้นนำโดยทั่วไป โดยหากเลือกรับบริการจากศูนย์บริการ จะได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเเล้ว และจะได้รับการรับรองคุณภาพในการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์อีกด้วย

กลับสู่สารบัญบทความ

 

 

3. น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ใช้กับน้ำมันเกียร์ได้หรือไม่?

การที่จะนำน้ำมันเกียร์มาใช้เตินแทนน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ได้นั้น จะสามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่น้ำมันเกียร์มีเบอร์ หรือชนิดที่ตรงกับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ซึ่งจะสามารถทำได้เฉพาะในรถยนต์บางรุ่นเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบชนิดของน้ำมันเกียร์ได้จากก้านวัดน้ำมันเกียร์ และตรวจสอบชนิดของน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ได้จากตัวอักษรใต้ฝาปิดกระปุกน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ซึ่งมักจะเป็นชื่อตระกูลน้ำมันพวงมาลัยในกลุ่ม Dexron เช่น Dexron II, Dexron III, หรือ Dexron VI

นอกจากนั้นแล้ว น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์อาจจะสามารถใช้น้ำมันเกียร์ออโต้เมติก หรือน้ำมันเกียร์ออโต้แบบปกติเติมแทนได้ โดยสังเกตุจากข้อความที่หน้าขวดของน้ำมันเกียร์ที่เขียนว่า “Multi-vehicle ATF (Automatic Transmission Fluid)” ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นน้ำมันเกียร์ที่สามารถใช้เป็นน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ได้ ทั้งนี้ ควรตรวจสอบรายละอียดของของเหลวและน้ำมันต่างๆ ที่ใช้ภายในระบบเครื่องยนต์ได้จากคู่มือการใช้งานประจำรถยนต์เพื่อป้องกันปัญหาการเสื่อมหรือสึกหรอของระบบภายในรถยนต์จากการที่เปลี่ยนถ่ายของเหลวไม่ถูกประเภท

กลับสู่สารบัญบทความ

 

นอกจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ตามระยะที่กำหนดในคู่มือประจำรถจะช่วยเปลี่ยนของเหลวที่เสื่อมประสิทธิภาพให้กลับมาพร้อมใช้งานในทุกการขับขี่เเล้ว ยังจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับชิ้นส่วนต่างๆ ภายในระบบพวงมาลัยด้วยอีกทางหนึ่ง เพิ่มความพร้อมให้กับทุกการขับขี่ด้วยประกันรถยนต์ตามเวลา ให้ความคุ้มครอง 6 และ 12 เดือน ด้วยเบี้ยเบาๆ จ่ายสบาย ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง เบี้ยเริ่มต้นที่ 969 บาท คลิก www.smk.co.th/premotor

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

- ประกันรถยนต์ : หักพวงมาลัยจนสุดจะมีผลเสียหรือเปล่า

- ประกันรถยนต์ : พวงมาลัยสัญญาณบอกรถยนต์มีปัญหา

Photo source: freepik.com