ข่าวสารและบทความ

ประกันการเดินทาง : ปรับระดับพื้นที่ควบคุมโควิด-19 พร้อมมาตรการรับเทศกาลปีใหม่

ประกันการเดินทาง : ปรับระดับพื้นที่ควบคุมโควิด-19 พร้อมมาตรการรับเทศกาลปีใหม่

 

ภายหลังจากการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราจำนวนผู้ป่วยรุนแรงต่อจำนวนผู้ติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตลดลง รวมถึงความครอบคลุมต่อการรับวัคซีนเพิ่มขึ้นมาเป็น 71.9% นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย นำมาสู่การปรับระดับพื้นที่เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ก่อนเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ( เปิดตู้เสื้อผ้าส่องหาคอลเลกชันรับลมหนาวรับปีใหม่ คลิก ) รายละเอียดจะเป็นอย่างไร สินมั่นคง ประกันภัย มีข้อมูลมาฝากค่ะ

 

ปรับระดับสีพื้นที่ควบคุมโควิด 19

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับระดับพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีผลตั้งแต่ 16 ธันวาคม เป็นต้นไป ได้แก่

    1. ยกเลิกพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จาก 23 จังหวัดเหลือ 0 จังหวัด 

    2. ปรับระดับพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จาก 23 จังหวัด เป็น 39 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สตูล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี

    3. ปรับระดับพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จาก 24 จังหวัดเป็น 30 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ นครปฐม นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ พิจิตร พะเยา แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อ่างทอง อำนาจเจริญ

    4. ปรับระดับพื้นที่สีฟ้า (นำร่องท่องเที่ยว) ทั้งจังหวัดรวม 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กระบี่ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา ภูเก็ต ในขณะที่อีก 18 จังหวัดที่เหลือ กำหนดให้นำร่องท่องเที่ยวบางพื้นที่ในจังหวัดเท่านั้น

 

มาตรการป้องกันโควิดช่วงปีใหม่

นอกจากนี้ ศบค. ยังมีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโควิด - 19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยในพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว สามารถบริโภคสุราได้ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 ได้ไม่เกินเวลา 01.00 น. และสำหรับพื้นที่ควบคุมสามารถบริโภคสุราในร้านอาหารได้เฉพาะร้านที่เปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น แต่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting) โดยมีรายละเอียดตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้


    1. ปั๊มน้ำมัน
    • ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ  โดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำและจุดพักคอย
    • กิจการที่อยู่ในปั๊มน้ำมัน ให้ดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting ทุกกิจการ


    2. ร้านอาหาร
    • จัดให้มีการระบายอากาศและควบคุมความหนาแน่นในร้านอาหาร
    • งดไม่ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ และงดบริการที่ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด
    • ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ


    3. ห้างสรรพสินค้า และคอมมูนิตี้ มอล
    • ควบคุมการรวมกลุ่ม ความหนาแน่น และการเว้นระยะห่างในการใช้บริการ โดยเฉพาะศูนย์อาหาร ร้านอาหาร บริเวณที่จัดให้มีการแสดงสินค้า หรือส่งเสริมการขาย ลานกิจกรรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ
    • ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ โดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำและจุดพักคอย
    • ทุกกิจกรรมย่อยในห้างสรรพสินค้าให้ดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting


    4. แหล่งท่องเที่ยว
    • ควบคุมการรวมกลุ่ม ความหนาแน่น และการเว้นระยะห่าง
    • กิจการหรือกิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้ดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting


    5. กิจกรรมรวมตัวของเครือญาติหรือจัดงานสังสรรค์ที่บ้าน
    • แนะนำฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
    • แนะนำสวมหน้ากาก โดยเฉพาะเมื่อต้องใกล้ชิดผู้สูงอายุ 
    • หากจัดกิจกรรมสังสรรค์ควรจัดในที่ที่มีอากาศระบายได้ดีหรือที่โล่ง จัดพื้นที่ไม่ให้หนาแน่น งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกัน
    • ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน งดร่วมกิจกรรมสังสรรค์ และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน 

 

มาตรการสำหรับกิจกรรมปีใหม่ที่มีผู้ร่วมงาน 1,000 คนขึ้นไป 

    1. ผู้จัดงาน
    • ผู้จัด พนักงาน นักร้อง นักดนตรี ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
    • ตรวจคัดกรองผู้จัด พนักงาน นักแสดง นักร้องทุกคนด้วย ATK ก่อนจัดงานภายใน 72 ชั่วโมง
    • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย TST (ไทยเซฟไทย ไทยประเมินเซฟไทย ครัวเรือนปลอดภัย ที่ทำงานไร้โควิด https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php) หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ
    • ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA (มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid Free Setting  ) 


    2. ผู้เข้าร่วมงาน
    • ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนและแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจATK เป็นลบก่อนเข้างานภายใน 72 ชั่วโมง อาจเป็นการตรวจล่วงหน้าหรือตรวจหน้างาน โดยผู้จัดงานสนับสนุนการตรวจ ATK หรือตรวจมาเอง ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่มากับผู้ปกครอง 
    • คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างาน ด้วย TST หรือแอปพลิเคชันอื่น
    • ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
    • ผู้จัดงาน ต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST)


    3. สถานที่จัดงาน
    • ควรจัดงานในพื้นที่ที่ควบคุมการเข้าออกได้ (พื้นที่ปิด )และในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
    • ต้องจัดการไม่ให้เกิดความแออัดในพื้นที่จัดงาน ได้แก่

        - จัดให้มีการจองตั๋วล่วงหน้า หรือลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน 
        - กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จุดเดียว และมีระบบคิว ให้สามารถควบคุมได้ 
        - จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร 
        -ติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการให้เห็นชัดเจน
กำหนดโซนของผู้เข้าร่วมงาน ระบุที่นั่ง อาจจัดเป็นกลุ่ม(ไม่เกิน 5 คน) หรือ 2 ที่ เว้น 1 ที่ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
        - งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ หรือสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง หรือทำกิจกรรมร่วมกัน
    • เน้นการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสร่วมกันทุก 1-2 ชั่วโมง
    • กรณีมีการแสดง ควรจัดระยะห่าง ระหว่างเวที และผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และเว้นระยะห่างของนักดนตรี นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร

 

ปลอดภัยทุกการเดินทางช่วงเทศกาล ด้วยประกันภัยการเดินทางจากสินมั่นคงประกันภัย ช่วยคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของผู้เอาประกันภัยซึ่งอยู่ระหว่างการท่องเที่ยว คุ้มครองทั้งผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะ เบี้ยเริ่มต้นเพียง 16 บาท
สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/productpadetail/3 หรือ โทร.1596 Line : @smkinsurance
สินมั่นคงประกันภัย ..เราประกัน คุณมั่นใจ..