ข่าวสารและบทความ

ประกันเดินทาง : วัดพระแก้วเปิดกี่โมง ปิดกี่โมง เข้าประตูไหนได้บ้าง

ประกันเดินทาง : วัดพระแก้วเปิดกี่โมง ปิดกี่โมง เข้าประตูไหนได้บ้าง

 

ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวหรือปีใหม่ไทย หลายคนวางแผนจะออกเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัด แต่ก็มีหลายคนที่ไม่มีแผนการอะไรเป็นพิเศษ อาจเลือกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในเมืองแบบ One day Trip ( One Day Trip ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ วันอาสาฬหบูชา ) และหนึ่งในวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม แล้ววัดพระแก้วมีเวลาเปิด-ปิดกี่โมง สามารถเดินทางเข้าจากประตูไหนได้บ้าง สินมั่นคง ประกันเดินทาง มีข้อมูลมาฝากค่ะ


 

 

วัดพระแก้ว สำคัญอย่างไร

วัด“พระศรีรัตนศาสดาราม” มีความหมายว่า “วัดที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าที่สร้างด้วยแก้วมรกตอันเป็นศรีของบ้านเมือง” มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระแก้ว” เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2325 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามหลวงพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นพระอารามในเขตพระราชฐาน และเป็นวัดที่ตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตที่ทรงได้จากกรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว

เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตแห่จากวัดอรุณราชวราราม ฝั่งกรุงธนบุรี มาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2327 และพระราชทานนามว่า “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร”
เนื่องจากเป็นวัดที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะ จึงทำให้วัดแห่งนี้มีแต่เขตพุทธาวาส ไม่มีเขตสังฆาวาส แต่จะใช้เป็นสถานที่สำหรับบรรพชาและอุปสมบทนาคหลวง และเป็นสถานที่สำหรับประกอบพระราชพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ เช่น พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

 

 

สถานที่สำคัญในวัดพระแก้ว

ภายในวัดพระแก้ว มีสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เป็นจุดสำคัญที่หากไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วห้ามพลาด ดังนี้

    1. พระอุโบสถ วัดพระแก้ว
พระอุโบสถ ของวัดพระแก้ว มีกำแพงแก้วล้อมรอบ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ประดับครุฑยุดนาคหล่อด้วยโลหะปิดทอง มีเสารายเทียนหล่อด้วยทองแดงล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ผนังด้านในโดยรอบเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังต่างๆ เช่น เรื่องราวพุทธประวัติ ภาพทศชาติชาดก ภาพเทพชุมนุมตามแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยา ภาพกระบวนพยุหยาตราสถลมารค กระบวนพยุหยาตราชลมารค และอื่นๆ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างอุทิศให้กับรัชกาลที่ 1 และ 2 ทรงเครื่องต้นพระจักรพรรดิราช พระสัมพุทธพรรณี

 

    2. พระศรีรัตนเจดีย์
พระศรีรัตนเจดีย์ หรือเจดีย์ทรงลังกา สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2398 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามแบบพระมหาเจดีย์ ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ ทรงอัญเชิญจากลังกา นั่นเอง


    3. หอราชกรมานุสร และหอพงศานุสร
หอราชกรมานุสร และหอพงศานุสร ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปประจำรัชกาลต่างๆ ในสมัยอยุธยา และในสมัยรัตนโกสินทร์ ค่ะ มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย ภายในมีภาพจิตรกรรมของขรัวอินโขร่ง ซึ่งเป็นภาพพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ในการถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจา โดยจะตั้งเครื่องสักการบูชาพระพุทธรูป ในหอพระราชพงศานุสร
   

 

    4. ปราสาทพระเทพบิดร
ปราสาทพระเทพบิดร เป็นอาคารจัตุรมุขทรงไทย ยกยอดปราสาทเป็นทรงปรางค์ ภายในประดิษฐาน พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง 5 พระองค์ (รัชกาลที่ 1-5) เดิมสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2398 ในสมัยรัชกาลที่ 4 และเปลี่ยนเป็น ปราสาทพระเทพบิดร ในสมัยรัชกาลที่ 6


    5. พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยแต่เดิมที่นี่เป็นโรงกษาปณ์ใช้ผลิตเงินตราเพื่อใช้ในประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ในวาระการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระแก้ว ได้มีการเปลี่ยนแปลงโรงกษาปณ์แห่งนี้มาเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยภายในรวบรวมวัตถุสำคัญต่างๆ เช่น พระแท่นที่ประทับของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช รูปพระราชพิธีอินทราภิเษก พระแท่นมนังคศิลาบาตร เป็นต้น
ภายในวัดพระแก้ว ยังมีศาสนสถาน รวมถึงกลุ่มอาคารต่างๆ ที่มีความสำคัญ สถาปัตยกรรมที่งดงาม และน่าสนใจมากมาย เรียกได้ว่า เป็นสมบัติชาติที่ทรงคุณค่า และยังเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย

 

วิธีเดินทางไปวัดพระแก้ว


    1. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ หน้าพระลาน ของพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร ใครสะดวกมารถส่วนตัว สามารถนำรถไปจอดได้ที่จอดรถใกล้เคียง ได้แก่ วัดมหาธาตุ ท่ามหาราช ซอยทัพเพ็ญ ด้านข้างศาลหลักเมือง ที่จอดรถถนนราชดำเนิน และอาคารจอดรถวัดระฆัง

    2. เดินทางโดยรถประจำทาง
รถประจำทางที่มุ่งหน้าไปพระบรมมหาราชวังและบริเวณใกล้เคียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้แก่ สาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 43, 44, 47, 53, 59, 64, 80, 82, 91, 203, 503, 508, 512

    3. เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS
เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS มาที่สถานีสะพานตากสิน ทางออก 2 จากนั้นเดินต่อไปยัง ท่าเรือใต้สะพานตากสิน ขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงสีส้ม) ที่ท่าช้าง (N9) พระบรมมหาราชวัง จะตั้งอยู่ขวามือ เมื่อเดินทางมาถึง

    4. เดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT
เดินทางโดย MRT มาที่ สถานีสนามไชย และใช้ทางออก 1เพื่อมาต่อรถประจำทางหมายเลข 3, 9, 44, 47, 53 หรือ 82

    5. เดินทางโดยเรือ
สามารถขึ้นเรือได้ที่ ท่าเตียน (N8 ) เมื่อขึ้นจากเรือเรียบร้อยแล้ว ให้เดินผ่านร้านอาหารริมทางมาเรื่อยๆ จะพบกับสี่แยกขนาดใหญ่ และพระบรมมหาราชวังอยู่ทางด้านขวามือ จากนั้นให้เดินตรงนี้ไปประมาณ 10 นาที จะพบกับวัดโพธิ์ ตั้งอยู่อีกฝั่งถนน หรืออาจเลือกนั่งรถตุ๊กๆ แท็กซี่ หรือวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้

 

เวลาเปิด-ปิดวัดพระแก้ว และค่าเข้าชม

ที่อยู่ : ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พิกัด : https://goo.gl/maps/PPNJHNWRpdtsP8Jd7
เปิดให้เข้าชม : 08.30-15.30 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชาวต่างชาติ ค่าเข้าชม บัตรราคา 500 บาท
สามารถซื้อบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผ่านช่องทางออนไลน์ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันเข้าชม
เว็บไซต์ : https://www.royalgrandpalace.th

 

 

เดินทางท่องเที่ยวแบบปลอดภัย เช็กเบี้ยได้ง่ายๆ กับ ประกันเดินทางในประเทศ คุ้มครองทั้งผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเดินทางตามที่แจ้งไว้ สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/productpadetail/3 หรือ โทร.1596 Line : @smkinsurance และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com