ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ข้อห้ามในการขับรถมีอะไรบ้าง? ข้อควรปฏิบัติที่ผู้ขับขี่ต้องระวัง!

ประกันรถยนต์ : ข้อห้ามในการขับรถมีอะไรบ้าง? ข้อควรปฏิบัติที่ผู้ขับขี่ต้องระวัง!

แม้ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนจะเคยได้รับการเข้าอบรมหลักสูตรใบอนุญาตขับรถก่อนได้รับใบขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่กรมขนส่งทางบกได้เปิดให้มีการอบรบใบขับขี่ออนไลน์ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ขับขี่มากขึ้น ( อบรมต่ออายุใบขับขี่ทางออนไลน์ รู้ผลทันที ไม่เสียเวลา ) แต่ความชำนาญในการขับขี่ก็อาจทำให้หลงลืมกฎข้อบังคับและข้อควรระวังที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยได้หลายประการ แล้วข้อห้ามที่สำคัญในการขับรถ ข้อควรปฏิบัติ และความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรที่สำคัญข้อใดบ้างที่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนควรให้ความใส่ใจ สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีข้อมูลมาฝากค่ะ

 

 

 

ข้อห้ามสำคัญของผู้ขับรถ

ข้อความสำคัญสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ ได้แก่

    1. ห้ามอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถขับรถของตน
    2. ห้ามใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่จัดทำขึ้นเอง
    3. ห้าให้ผู้อื่นใช้ใบอนุญาตขับรถของตน
    4. ห้ามใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

 

รถยนต์ที่ห้ามนำมาใช้บนท้องถนน

รถยนต์ที่ถูกห้ามนำมาใช้ในเส้นทาง ได้แก่

    1. รถที่มีสภาพที่ไม่มั่นคงแข็งแรง มีส่วนควบอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรืออาจเกิดอันตราย หรือ เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้รถ คนโดยสารหรือประชาชน เช่น  
        - รถที่มีโคมไฟหน้าหรือโคมท้ายชำรุด 
        - รถที่มีเครื่องห้ามล้อชำรุด 
        - รถที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล เอ 
        - รถที่มีควันดำเกินเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด 
        - รถที่ไม่มีกระจกด้านหน้า

    2. รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน (ไม่ว่าจะ 1 หรือ 2 แผ่นป้าย) ไม่ติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือเครื่องหมายอื่น ๆ ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกำหนด

    3. รถที่มีเสียงอื้ออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ

    4. รถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางที่ไม่ใช่ยาง ยกเว้น รถที่ใช้ในราชการสงครามหรือรถที่ใช้ในราชการตำรวจ

    5. รถที่มีเสียงแตรได้ยินในระยะน้อยกว่า 60 เมตร

    6. รถที่ผู้ขับขี่ยอมให้ผู้อื่นนั่งที่นั่งแถวหน้าเกินกว่า 2 คน (แถวด้านหน้าห้ามนั่งเกินกว่า 2 คน โดยรวมคนขับด้วย)

    7. รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปี

    8. รถที่ใช้แผ่นป้ายที่ทำขึ้นเอง


 

 

ขับรถสวนทางกันอย่างไรไม่ผิดกฎ

ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติดังนี้

    1. ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และให้ถือกึ่งกลางของทางเดินรถหรือเส้น หรือแนวที่แบ่งทางเดินรถเป็นหลัก
    2. ทางเดินรถที่แคบ ให้ผู้ขับขี่แต่ละฝ่ายลดความเร็วของรถลง เพื่อให้สวนทางกันได้โดยปลอดภัย
    3. ทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนทางกันได้โดยปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่าหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย เพื่อให้ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่าขับผ่านไปก่อน
    4. กรณีที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วหรือหยุดรถให้รถคันที่สวนทางขับผ่านมาก่อน

 

ด้านซ้ายของถนนมีสิ่งกีดขวาง ขับอย่างไร

การขับรถในกรณีที่ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง ให้ขับรถหลีกสิ่งกีดขวางล้ำเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางเดินรถทางด้านขวา และต้องไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถที่สวนมา หากไม่สามารถขับผ่านไปได้ต้องหยุดรอให้รถที่ขับสวนทางรถขับผ่านมาก่อน ในการขับรถผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถเว้นแต่กรณีต่อไปนี้ที่ผู้ขับขี่สามารถขับล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถหรือขับเข้าไปในทางเดินรถด้านขวาได้

    • ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง หรือถูกปิดการจราจร
    • ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
    • ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร

 

 

กรณีใดบ้างที่ต้องขับรถชิดทางด้านซ้ายสุด

กรณีที่ผู้ขับขี่ต้องขับรถชิดทางด้านซ้ายสุดเมื่อมีช่องทางเดินรถตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป ได้แก่
    1. ผู้ขับขี่รถที่มีความเร็วช้า หรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่ารถคันอื่น ที่ขับรถในทิศทางเดียวกัน
    2. ผู้ขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ ยกเว้น กรณีที่มีช่องทางเดินรถประจำทางให้ขับรถในช่องทางเดินรถด้าน ซ้ายสุดที่

 

ติดกับช่องทางเดินรถประจำทาง

ขับขี่รถลงจากทางลาดชันปฏิบัติอย่างไร
เมื่อผู้ขับขี่รถลงจากทางลาดชันหรือภูเขาจะต้องปฏิบัติดังนี้

    1. ห้ามใช้เกียร์ว่าง
    2. ห้ามเหยียบคลัทช์
    3. ห้ามใช้เบรกตลอดเวลา
    4. ห้ามดับเครื่องยนต์
    5. ใช้เกียร์ต่ำ
    6. ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย
    7. ให้เสียงสัญญาณเตือนรถที่อาจสวนทางมา  

 

 

ขับผ่านทางแยกไม่มีสัญญาณทำอย่างไร ?

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่เป็นทางเอกตัดกันและไม่ปรากฏสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจร ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติดังนี้
    1. ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นขับผ่านไปก่อน
    2. ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน และไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของคนขับผ่านไปก่อน


บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่หยุดรถ

    1. ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจำทาง
    2. บนทางเท้า
    3. บนสะพานหรือในอุโมงค์
    4. ในทางร่วมทางแยก
    5. ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ
    6. ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
    7. ในเขตปลอดภัย
    8. ในลักษณะกีดขวางการจราจร

 

 

รักษากฎจราจรในการขับขี่อย่างเคร่งครัด ช่วยให้คุณปลอดภัยได้ทุกการเดินทาง ประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์  ..โปรไฟล์ยิ่งดี ความเสี่ยงยิ่งต่ำ เบี้ยยิ่งถูก.. โปรไฟล์คุณอาจดีกว่าที่คุณคิด เบี้ยเริ่มต้นเพียง 6,999 บาท ประกันประเภท 1 ซ่อมอู่ และยังถูกลงได้อีก หากเลือกแบบมีดีดักและระบุชื่อผู้ขับขี่ (ลดสูงสุดเหลือเพียง 3,999 บาท) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกกรณี ทั้งความเสียหายต่อตัวรถยนต์หรือบุคคลภายนอก รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม เช็กโปรไฟล์ของคุณได้ที่นี่ https://smkall.smk.co.th
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.smk.co.th/productmotordetail/20 หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง
Line : smkinsuranceและสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com