ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : อบรมสอบใบขับขี่ออนไลน์ 2564 (5 ปี เป็น 5 ปี) จองคิวยังไง? อบรมแล้วสอบเลยได้ไหม?

ประกันรถยนต์ : อบรมสอบใบขับขี่ออนไลน์ 2564 (5 ปี เป็น 5 ปี) จองคิวยังไง? อบรมแล้วสอบเลยได้ไหม?

 

การอบรมทำใบขับขี่ประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี ทางออนไลน์ 2564 สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com และจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th โดยการขอต่อใบขับขี่ประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี จะไม่ต้องใช้ใบรับรองเเพทย์ (ใช้ในกรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี) สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน เเละต้องเข้าอบรมสอบใบขับขี่ออนไลน์ จำนวน 1 ชั่วโมง สินมั่นคง ประกันรถยนต์ รวบรวมรายละเอียดมาฝากกัน

 

สารบัญบทความ

1. คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบขับขี่ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี
2. เอกสารการขอต่อใบขับขี่ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี
3. ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี
4. ขั้นตอนการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี
5. ขั้นตอนการขอต่อใบขับขี่ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี
6. สำนักงานขนส่งที่ให้บริการต่อใบขับขี่

 


1. คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบขับขี่ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี

    1. เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว

    2. เป็นผู้ที่ยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ

    3. กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ หรือ สอบถามที่ 1584


2. เอกสารการขอต่อใบขับขี่ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี

    1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

    2. บัตรประชาชนฉบับจริง


3. ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี

การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ คือ การอบรมที่ผู้ขอต่อใบขับขี่เข้าอบรมความรู้เเละความเข้าใจในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยผ่านช่องทางออนไลน์ (www.dlt-elearning.com) ก่อนที่จะจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์เเละเข้ารับการทดสอบสมมรถภาพ ณ กรมการขนส่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องเข้ารับการอบรมออนไลน์ ได้แก่ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล จาก 5 ปี เป็น 5 ปี, ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหมดอายุไม่เกิน 1 ปี และผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน มีขั้นตอนต่อไปนี้

 

    1. ลงทะเบียนก่อนเข้าระบบด้วย เลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ เเละวันเดือนปีเกิด

 

    2. เลือกประเภทการอบรม แบ่งเป็น ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ได้แก่ รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, และรถจักรยานยนต์ (อบรม 1 ชั่วโมง), ใบอนุญาตขับรถขนส่ง ได้แก่ บ. 1, 2, 3, 4 เเละ ท. 1, 2, 3, 4 (อบรม 2 ชั่วโมง) เเละใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ได้แก่ รถยนต์สาธารณะ หรือแท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ (อบรม 3 ชั่วโมง)

 

 

   3. ชมวีดีโออบรมตามประเภทการอบรมที่เลือก โดยระหว่างรับชมวิดีโอ จะมีการสุ่มคำถามทั้งหมด 3 ครั้ง ให้ตอบให้ครบทั้ง 3 คำถาม เเละรับชมวีดีโออบรมต่อ

 

    4. เมื่อชมวีดีโออบรมเสร็จ จะมีให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ใบอนุญาตขับรถ และกดปุ่ม “เสร็จสิ้นการอบรม” จากนั้น กดปุ่ม “กลับไปยังหน้าแรก” เพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

เมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อย สามารถนำผลการอบรมไปติดต่อ เพื่อขอต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ ภายใน 90 วัน

 

 

4. ขั้นตอนการจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี

ผู้ขอต่อใบขับขี่สามารถจองคิวสอบใบขับขี่ออนไลน์ หรือจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก มีขั้นตอนดังนี้


    1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue 

iOS : https://apps.apple.com/th/app/dlt-smart-queue/id1437480803
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DLT.SmartQueue

 

    2. เลือก “สำนักงานขนส่ง” ที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่

 

 

   3. เลือก "งานใบอนุญาต" และเลือก "วันที่" ที่สะดวก โดยวันที่มี "จุดสีแดง" คือ วันหยุด "จุดสีเหลือง" คือ วันที่คิวเต็ม และ "จุดสีดำ" คือวันที่คิวว่าง

 

    4. เลือก "รอบบริการ" ที่สะดวก และกด "ยืนยันการจอง"


 

 

  5. ภายหลังจากยืนยันการจองวันเเละรอบบริการต่อใบขับขี่เรียบร้อยเเล้ว ระบบจะแสดง QR Code พร้อมรายละเอียดการจองที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ขอต่อใบขับขี่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งที่เลือกไว้ เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายต่อไป

 

 

5. ขั้นตอนการขอต่อใบขับขี่ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี

 

     1. ยื่นตรวจสอบเอกสารที่เตรียมมา ณ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และออกคำขอ(ใบคำขอต่อใบขับขี่)

   

      2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

 

    3. อบรม 1 ชั่วโมง

    4. ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. )  / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

 


หมายเหตุ

    • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
    • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์
    • เมื่อได้รับใบขับขี่ใหม่ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนใบขับขี่ใหม่ ได้แก่ ประเภทใบอนุญาต, ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ), เลขบัตรประชาชน, วันอนุญาติ วันสิ้นอายุ และที่อยู่


6. สำนักงานขนส่งที่ให้บริการต่อใบขับขี่

- สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร)
ติดต่อหมายเลข 0-2271-8888 ต่อ 4201-4 หรือสอบถาม  1584

- สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล)
ติดต่อหมายเลข 0-2415-7337 ต่อ 204-205

- สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน)
ติดต่อหมายเลข 0-2433-4773

- สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1)
ติดต่อหมายเลข 0-2333-0035

- สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (ถนนสุวินทวงศ์ หนองจอก)
ติดต่อหมายเลข 0-2543-5512

- สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด


การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์และจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงของการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอต่อใบขับขี่เเล้ว การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ยังมีส่วนช่วยสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วย 

ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์กับสินมั่นคงประกันภัยง่ายๆ พร้อมตรวจสอบเบี้ยประกันด้วยตัวเองผ่าน แอปฯ “SMKaLL” ทั้งใน IOS และ Andriod  เพียงกรอกรายละเอียด เลือกแบบความคุ้มครอง พร้อมรับเบี้ยราคาพิเศษ 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SMK aLL ได้ที่
iOS >>> https://apps.apple.com/th/app/smk-all/id1475779913 
Android >>> https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.smk.smkall&hl=en_US 
สินมั่นคงประกันสุขภาพ ..เราประกัน คุณมั่นใจ..

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันรถยนต์ : จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 (2 ปี เป็น 5 ปี) ใช้อะไรบ้าง? ต้องอบรมไหม?
ประกันรถยนต์ : 6 โรงเรียนสอนขับรถยนต์ เรียนจบสอบได้เลย ไม่ต้องไปขนส่ง
รีวิว...วิธีจองคิวสอบใบขับขี่ ONLINE ผ่านเว็บกรมขนส่ง พร้อมโหลดข้อสอบ FREE ก่อนลงสนาม

 

 

 

Photo source: freepix.com