ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : “ปลดล็อคจองทะเบียนรถออนไลน์” ไม่ต้องรอ 90 วัน ทำอย่างไร?

ประกันรถยนต์ : “ปลดล็อคจองทะเบียนรถออนไลน์” ไม่ต้องรอ 90 วัน ทำอย่างไร?

 

ปัญหาสำหรับผู้ที่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงพร้อมกันมากกว่า 1 คันขึ้นไป และต้องการจองเลขทะเบียนออนไลน์ให้รถทุกคันในครอบครองในเวลาไล่เลี่ยกัน คือ “ติดล็อคจองเลขทะเบียนออนไลน์” หรือการที่จองเลขทะเบียนออนไลน์สำหรับรถคันเเรกได้ไปแล้ว และต้องการจองเลขทะเบียนออนไลน์เพิ่มให้รถคันอื่นๆ เเต่จะไม่สามารถทำได้เนื่องจากติดล็อคจองเลขทะเบียนรถออนไลน์ และต้องรอนานถึง 90 วัน (3 เดือน) จึงจะทำการจองใหม่ในระบบได้อีกครั้งหนึ่ง

รู้หรือไม่? คุณสามารถยื่นคำขอ “ปลดล็อคจองทะเบียนรถ” ได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ที่กรมการขนส่งทางบก เพื่อขอจองทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้งโดยไม่ต้องรอให้ครบ 90 วัน สินมั่นคง ประกันรถยนต์ รวบรวมวิธีปลดล็อคการจองทะเบียนรถออนไลน์มาฝากกัน

 

สาเหตุติดล็อคไม่ให้จองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ใหม่ใน 90 วัน 

การติดล็อคจองเลขทะเบียนรถยนต์ในระบบอินเตอร์เน็ต 90 วัน (3 เดือน) เกิดขึ้นได้เมื่อเจ้าของรถคันเดิมดำเนินการจองทะเบียนรถออนไลน์ด้วยข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน และเลขตัวถัง/เลขคัสซี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างรอจดทะเบียนรถ หรือจดทะเบียนรถเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจองเลขทะเบียนออนไลน์ใหม่ให้กับรถคันอื่นๆ ในครอบครองได้ในระยะเวลา 90 วัน (3 เดือน)

การยื่นขอปลดล็อคเพื่อจองทะเบียนรถออนไลน์ โดยไม่ต้องรอครบ 90 วัน (3 เดือน) จะสามารถดำเนินการขอปลดล็อคจองทะเบียนรถออนไลน์ได้เพียงกรณีเดียว คือ กรณีที่เจ้าของรถคนเดิมมีรถใหม่ที่เพิ่งซื้อ (ป้ายแดง) มากกว่า 1 คัน และต้องการจองเลขทะเบียนรถออนไลน์มากกว่า 1 คันเท่านั้น 

ดังนั้นแล้ว ความผิดพลาดระหว่างการกรอกข้อมูลเพื่อจองเลขทะเบียนรถผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือเหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น จะไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอปลดล็อคการจองทะเบียนรถออนไลน์ได้ และต้องรอให้ครบ 90 วัน (3 เดือน) ตามระเบียบเพื่อเข้าทำการจองเลขทะเบียนรถใหม่อีกครั้งผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

 

วิธีแจ้งปลดล็อคการจองเลขทะเบียนรถออนไลน์

กรณีที่ต้องการขอปลดล็อคเพื่อจองเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ให้กับรถคันที่ 2 โดยไม่ต้องรอ 90 วัน (3 เดือน) จะเริ่มดำเนินการได้ต่อเมื่อดำเนินการจดทะเบียนรถคันที่ 1 เเละได้รับ “แผ่นป้ายทะเบียน” เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น รวมถึงต้องมีการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอปลดล็อคการจองทะเบียนรถออนไลน์ด้วยตนเอง (หรือมอบอำนาจ) ร่วมด้วย เนื่องจากระบบจะไม่ปลดล็อคการจองเลขทะเบียนออนไลน์ให้กับรถคันที่ 2 โดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะดำเนินการจดทะเบียนรถคันที่ 1 เเละได้รับป้ายทะเบียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตาม 

ทั้งนี้ สามารถยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งปลดล็อคการจองเลขทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อีกครั้งโดยไม่ต้องรอ 90 วัน (3 เดือน) ได้ด้วยตนเอง (หรือมอบอำนาจ) ที่ ฝ่ายจดทะเบียนรถ หรือส่วนทะเบียนรถ (สทย.) อาคาร 2 ชั้น 5 กรมขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในวันเเละเวลาราชการเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดำเนินการดังนี้


1. จดทะเบียนรถคันที่ 1 เเละรับแผ่นป้ายทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรถคันที่ 1 เเละ 2
3. ยื่นเอกสารขอปลดล็อคที่อาคาร 2 ชั้น 5 กรมขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
4. รอจองทะเบียนรถออนไลน์สำหรับรถคันที่ 2 ได้ในวันทำการถัดไป

 

เอกสารเพื่อขอปลดล็อคจองทะเบียนรถผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

เอกสารสำหรับใช้ยื่นประกอบการพิจารณาคำขอปลดล็อคการจองเลขทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะประกอบด้วยหลักฐานการจดทะเบียน หลักฐานการจอง และหลักฐานการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับรถคันที่ 1 เเละคันที่ 2 เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อใช้แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าของรถและรถทั้งสองคัน รวมถึงแสดงความจำเป็นที่ต้องขอปลดล็อคจองทะเบียนรถออนไลน์ เพื่อขอจองเลขทะเบียนออนไลน์ให้กับรถคันที่ 2 โดยไม่ต้องรอ 90 วัน (3 เดือน) มีรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2. สำเนาผลการจองหมายเลขทะเบียนรถของรถคันที่ 1
3. สำเนาเล่มทะเบียนที่ใช้จดทะเบียนของรถคันที่ 1
4. สำเนาหลักฐานการซื้อขายของรถคันที่ 2
5. ใบมอบอำนาจ (กรณีดำเนินการแทนเจ้าของรถ)

 

สอบถามข้อมูลขอปลดล็อคการจองเลขทะเบียนรถออนไลน์

สามารถสอบถามรายละเอียดการขอแก้ติดล็อคจองทะเบียนรถออนไลน์ได้ที่ ฝ่ายจดทะเบียนรถ หรือส่วนทะเบียนรถ (สทย.) อาคาร 2 ชั้น 5 กรมขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในวันเเละเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-271-8726 หรือ 02-271-8727 หรือ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก เบอร์โทรศัพท์ 1584

ปลดล็อคจองเลขทะเบียนออนไลน์ทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆ โดยไม่ต้องรอครบ 90 วัน (3 เดือน) อีกต่อไป และเมื่อมีเลขทะเบียนพร้อมแล้ว อย่าลืมเตรียมความคุ้มครองสำหรับรถยนต์ให้พร้อมด้วยประกันรถยนต์ตามเวลา สู้ภัยโควิด-19 เลือกได้ตามใจ
เบี้ยเริ่มต้นที่ 1,950 บาท ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 3, 6, 9, 12 เดือน ด้วยเบี้ยเบาๆ จ่ายสบาย ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง

สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/premotor.aspx
สินมั่นคงประกันรถยนต์ ..ประกันรถ ประกันเวลา..

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

- ประกันรถยนต์ : 7 สาเหตุสุดฮิตที่ทำให้คุณคิด “ยกเลิกจองทะเบียนรถ”

- ประกันรถยนต์ : “เช็คทะเบียนรถ” ว่าใครเป็นเจ้าของรถทำอย่างไร?

- ประกันรถยนต์ : แจก 8 สูตรลับ “จองทะเบียนรถ” ไม่มีพลาด!!

 

Photo source: freepik.com