ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : รู้ได้อย่างไร? เลขทะเบียนไหนหลุดจอง หรือเลขทะเบียนไหนไม่มีคนจอง

ประกันรถยนต์ : รู้ได้อย่างไร? เลขทะเบียนไหนหลุดจอง หรือเลขทะเบียนไหนไม่มีคนจอง


หลายคนมักเข้าใจเพียงว่า “เลขทะเบียนหลุดจอง” คือ เลขทะเบียนรถยนต์ที่มีผู้จองได้แล้วผ่านระบบออนไลน์ แต่ไม่นำไปจดทะเบียนตามเวลาที่กำหนด แต่รู้หรือไม่ว่าเลขทะเบียนรถหลุดจองยังมีอีกหนึ่งความหมายที่หลายคนนึกไม่ถึง รวมถึงคำถามเกี่ยวกับ “เลขทะเบียนที่ไม่มีคนจอง” หรือการจองเลขทะเบียนหลุดจองเพื่อนำไปยื่นขอจดทะเบียนแทน สินมั่นคง ประกันรถยนต์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเลขทะเบียนรถยนต์ที่หลุดจองและไม่มีใครจองมาอธิบายให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ

 

เลขทะเบียนหลุดจอง และเลขทะเบียนที่ไม่มีคนจอง คืออะไร?

“เลขทะเบียนหลุดจอง” สามารถอธิบายได้ 2 ความหมาย คือ

1) เลขทะเบียนหลุดจองจากการประมูลเลขทะเบียนรถสวย หรือเลขทะเบียนรถยนต์ซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไป

ตามความชอบหรือความเชื่อส่วนบุคคล และหลุดจองจากการประมูลเนื่องจากผู้ชนะการประมูลชำระราคาที่ประมูลได้ไม่ครบถ้วน หรือไม่ชำระราคาประมูลภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และได้มีการนำเลขทะเบียนที่หลุดจองมาประมูลใหม่อีกครั้งหนึ่ง แบ่งเป็นเลขทะเบียนสำหรับป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครเเละป้ายทะเบียนของแต่ละจังหวัด โดยเงินประมูลที่ได้จะนำเข้าสู่ “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เพื่อนำไปเป็นทุนในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อไป 

เเละ 2) เลขทะเบียนหลุดจองจากการจองทะเบียนรถออนไลน์ในเว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ หรือเลขทะเบียนรถยนต์สำหรับป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครที่มีผู้จองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ แต่ไม่ได้นำเลขทะเบียนดังกล่าวไปจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด
 

ในขณะที่ “เลขทะเบียนที่ไม่มีคนจอง” คือ หมวดอักษรและเลขทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้ที่สนใจขอรับป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครจองผ่านระบบออนไลน์ หากไม่มีผู้สนใจจองเลขทะเบียนดังกล่าวในรอบหมวดอักษรนั้นๆ จะถือว่าเลขทะเบียนดังกล่าวเป็นเลขทะเบียนที่ไม่มีผู้จองนั่นเอง

 

 

จะสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนหลุดจอง หรือเลขทะเบียนที่ไม่มีใครจองได้หรือไม่? 

หากเป็นเลขทะเบียนที่หลุดจองจากการประมูลเลขทะเบียนรถสวยที่เป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไป จะสามารถเช็คเลขทะเบียนรถที่หลุดจองและเตรียมนำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ http://www.tabienrod.com/exclusive.php โดยจะเเบ่งเป็นการประมูลเลขทะเบียนสำหรับกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค (รายจังหวัด) ซึ่งดำเนินการประมูลโดยกรมการขนส่งทางบก ตัวอย่างเลขทะเบียนที่หลุดจองและอยู่ในระหว่างนำมาประมูลใหม่ เช่น เลขทะเบียน 8กก2882 ที่มีราคาประมูลเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระอยู่ที่ 119,700 บาท หรือเลขทะเบียน 8กท8888 ที่มีราคาประมูลเริ่มต้นสูงถึง 5,094,000 บาท

ในขณะที่เลขทะเบียนหลุดจองจากการจองทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งหมายถึงเลขทะเบียนรถยนต์ที่มีผู้จองทะเบียนออนไลน์ได้ เเต่ไม่นำไปจดทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเลขทะเบียนที่ไม่มีคนจองนั้นจะไม่สามารถทราบผลได้ เนื่องจากไม่มีประกาศเลขทะเบียนที่หลุดจองให้ทราบ รวมถึงไม่มีการนำหมวดอักษรและเลขทะเบียนที่ไม่มีผู้จอง หรือหลุดจองมาเปิดให้จองรอบใหม่ผ่านระบบออนไลน์เเต่อย่างใด 

 


เลขทะเบียนที่ไม่มีคนจอง หรือเลขทะเบียนหลุดจอง คนอื่นขอจองแทนได้ไหม?

สามารถจองทะเบียนรถที่หลุดจองจากการประมูลทะเบียนรถในรอบที่ผ่านๆ มาได้ จากการตรวจสอบเลขทะเบียนที่สนใจ เเละเข้าร่วมการประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือสถานที่ที่จัดการประมูลภายในวันเเละเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://www.tabienrod.com/index.php 

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถนำเลขทะเบียนที่หลุดจองจากการจองทะเบียนรถผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปจดทะเบียนแทนกันได้ เพราะกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนไว้ โดยเลขทะเบียนที่จองได้ จะต้องจดทะเบียนด้วยชื่อที่จองได้เท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ และรถที่นำมาจดทะเบียนก็ต้องมีชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของผู้ที่จองเลขทะเบียนได้อีกด้วย อีกทั้งกรมการขนส่งทางบกไม่มีการนำเลขทะเบียนและหมวดอักษรที่หลุดจองมาเปิดให้จองผ่านระบบออนไลน์ได้ใหม่อีกครั้งแต่อย่างใด ทำให้ไม่สามารถจองเลขทะเบียนที่หลุดจองได้ 

ในขณะที่เลขทะเบียนรถยนต์ที่ไม่มีผู้จอง หรือเลขทะเบียนหลุดจองที่ครบกำหนดจดทะเบียนตามลำดับหมวดอักษรจะถูกนำไปมอบให้กับผู้ที่แจ้งจดทะเบียนที่ไม่ได้ประสงค์จองเลขทะเบียนในระบบจดทะเบียนรถตามปกติ

ทั้งนี้ มีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นที่สามารถจองเลขทะเบียนที่หลุดจองได้ คือ การจองเลขทะเบียนหลุดจองกับสำนักงานขนส่งประจำจังหวัด เพื่อขอรับป้ายทะเบียนต่างจังหวัดเท่านั้น โดยต้องแจ้งความประสงค์ขอจองเลขทะเบียนรถยนต์ด้วยตนเองกับสำนักงานขนส่งประจำจังหวัดไว้ก่อน เเละรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เลขทะเบียนที่ขอจองเอาไว้นั้นหลุดจอง ซึ่งรายละเอียดเเละรูปแบบการจองเลขทะเบียนหลุดจองจากสำนักงานขนส่งประจำจังหวัดนี้อาจมีความเเตกต่างกันในเเต่ละพื้นที่ จึงต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วนอีกครั้งก่อนเเจ้งความประสงค์ขอจองเลขทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ต่างจังหวัด


นอกจากเลขทะเบียนหลุดจอง จะหมายถึงเลขทะเบียนที่ผู้จองผ่านระบบออนไลน์ไม่นำไปจดทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดเเล้ว ยังหมายถึงเลขทะเบียนที่หลุดจองจากการประมูลเลขทะเบียนด้วยเช่นกัน รวมทั้งเลขทะเบียนที่หลุดจองจากระบบออนไลน์ หรือเลขทะเบียนที่ไม่มีใครจองยังไม่สามารถขอจองแทนเพื่อนำไปจดทะเบียนแทนได้อีกด้วย แต่วันนี้!!! เราสามารถ “จอง” ความปลอดภัยให้กับชีวิต รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของคุณได้ด้วย ประกันรถยนต์ตามเวลา สู้ภัยโควิด-19 เลือกได้ตามใจ
เบี้ยเริ่มต้นที่ 1,950 บาท ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 3, 6, 9, 12 เดือน ด้วยเบี้ยเบาๆ จ่ายสบาย ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง
สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/premotor.aspx
สินมั่นคงประกันรถยนต์ ..ประกันรถ ประกันเวลา..

 

บทความที่เกี่่ยวข้อง

- ประกันรถยนต์ : “เช็คทะเบียนรถ” ว่าใครเป็นเจ้าของรถทำอย่างไร?

- ประกันรถยนต์ : 7 สาเหตุสุดฮิตที่ทำให้คุณคิด “ยกเลิกจองทะเบียนรถ”

- ประกันรถยนต์ : “ปลดล็อคจองทะเบียนรถออนไลน์” ไม่ต้องรอ 90 วัน ทำอย่างไร?

 

Photo source: freepik.com