ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกด้วยตนเองได้หรือไม่ ?

ประกันรถยนต์ : เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกด้วยตนเองได้หรือไม่ ?

“น้ำมันเบรก” เป็นหนึ่งในของเหลวภายในรถยนต์ที่ต้องเปลี่ยนถ่ายเมื่อครบอายุการใช้งาน เพื่อให้ระบบเบรกของรถยนต์ยังคงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเช่นเดิม แต่นอกจากคำถามที่ว่าจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตอนไหนแล้ว หลายคนยังสงสัยว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกด้วยตนเองได้ไหม มีค่าใช้จ่ายในการถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์เท่าไร สินมั่นคง ประกันรถยนต์ รวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์มาฝาก

 

สารบัญบทความ
1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถด้วยตนเองได้หรือไม่?
2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถด้วยตนเองทำอย่างไร?
3. น้ำมันเบรกรถยนต์ควรเปลี่ยนถ่ายตอนไหน?
4. เปลี่ยนน้ำมันเบรกราคาเท่าไร?

 

1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถด้วยตนเองได้หรือไม่?

สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกได้ด้วยตัวเอง แต่จำเป็นต้องศึกษาขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายอย่างถี่ถ้วน ตลอดจนต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายครบถ้วนเช่นกัน เนื่องจากหากทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์ได้ไม่ถูกต้องตามวิธีมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อระบบเบรกของรถยนต์ หรือเกิดฟองอากาศในระบบเบรก ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุระหว่างขับขี่

หากไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกด้วยตัวเอง สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการกับช่างที่มีความชำนาญได้จากร้านซ่อมรถยนต์ทั่วไป หรือศูนย์บริการชั้นนำ ทั้งนี้ ข้อดีของการเข้าใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกกับศูนย์บริการ คือ ราคาบริการเป็นมาตรฐาน และมีการรับประกันการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกให้อีกด้วย

กลับสู่สารบัญบทความ

 

 

2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถด้วยตนเองทำอย่างไร?

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์ คือ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพและเติมน้ำมันเบรกใหม่เข้าไปภายในระบบเบรกของรถยนต์ โดยการเปลี่ยนน้ำมันเบรกจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเดิมออกจากระบบเบรกภายในห้องเครื่องก่อนด้วยการทยอยสูบน้ำมันเบรกเดิมออกมา 

หลังจากนั้นทยอยใส่น้ำมันเบรกใหม่เติมเข้าไปแทน พร้อมกับการไล่ให้น้ำมันเบรกใหม่ไหลเวียนเข้าไปภายในระบบเบรกของรถยนต์อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ หากไม่ได้ทำการสูบน้ำมันเบรกเดิมออกมจากระบบก่อน และเติมน้ำมันเบรกใหม่เข้าไปทันที จะทำให้น้ำมันเบรกเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพยังคงค้างอยู่ในระบบและลดทอนประสิทธิภาพในการทำงานของระบบเบรกรถยนต์ การเปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยตัวเองมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้

    • ต่อสายลมแบบใสระหว่างหัวถ่ายน้ำมันเบรก และภาชนะสำหรับทิ้งน้ำมันเบรก เนื่องจากน้ำมันเบรกรถยนต์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอาจกระเด็นไปโดนส่วนต่างๆ ของรถยนต์ ซึ่งมีผลทำให้สีรถยนต์ลอกร่อน หรือทำให้เหล็กขึ้นสนิมได้

    • ใช้ที่ดูด “ไซริงค์” (Sling) ดูดน้ำมันเบรกเดิมออกจากจากกระปุกน้ำมันเบรกรถยนต์ โดยห้ามดูดจากจุดถ่ายโดยเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้ฟองอากาศเข้าสู่สายเบรกได้

    • ไล่อากาศและน้ำมันเบรกเก่าในระบบเบรก โดยอาจต้องมีผู้ช่วย 2 แบ่งเป็นผู้ช่วยคนที่1 อยู่ที่ล้อ และผู้ช่วยคนที่ 2 ทำหน้าที่เหยียบเบรก และคอยเติมน้ำมันเบรก เนื่องจากต้องมีการเหยียบและย้ำเบรก เพื่อให้น้ำมันเบรกใหม่ไหลเข้ามาที่แต่ละล้อ และน้ำมันเบรกเก่าไหลออกจากภายในระบบเบรก

    • ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อย เพื่อไม่มีมีคราบน้ำมันเบรกหลงเหลืออยู่

กลับสู่สารบัญบทความ

 

3. น้ำมันเบรกรถยนต์ควรเปลี่ยนถ่ายตอนไหน?

รอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รถยนต์แต่ละรุ่นที่จะมีกำหนดในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกรถยนต์แตกต่างกันออกไป, ระยะการใช้งาน (จำนวนปี, จำนวนระยะกิโลเมตร), พฤติกรรมการใช้งาน หรือแม้กระทั่งลักษณะของน้ำมันเบรกรถยนต์ ทั้งนี้ สามารถเลือกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์ได้ตามรอบเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่ศูนย์บริการแนะนำในทุกครั้งที่นำรถยนต์เข้ารับการตรวจสภาพประจำปี โดยปัจจัยในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์ มีรายละเอียดดังนี้ 

- ประเภทและรุ่นรถยนต์ เช่น เปลี่ยนทุกๆ 20,000 กิโลเมตร หรือ เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กิโลเมตร  

- ระยะการใช้งาน เช่น เปลี่ยนทุกๆ 20,000 กิโลเมตร, ทุกๆ 40,000 กิโลเมตร หรือทุกๆ 1 ปี

- พฤติกรรมการใช้งาน เช่น ใช้งานน้อยอาจเปลี่ยนปีละครั้ง หรือปีละ 2 ครั้ง หากใช้งานหนัก

- สภาพภายนอกของน้ำมันเบรก เช่น เปลี่ยนเมื่อน้ำมันเบรกมีสีดำคล้ำ หรือสีเข้ม

ทั้งนี้ รอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์อาจไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางการใช้งานรถยนต์ได้เช่นกัน เนื่องจากน้ำมันเบรกจะเปลี่ยนสีและเสื่อมสภาพจากคุณสมบัติในการดูดความชื้นในอากาศ ส่งผลให้จุดเดือดของน้ำเบรกลดต่ำลง และเมื่อมีความร้อนที่เกิดขึ้นจากแรงเสียดสีจากการใช้เบรก จะทำให้น้ำมันเบรกรถยนต์เกิดการเดือดและละเหยได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่ออาการ “เบรกแตก”

กลับสู่สารบัญบทความ

 

 

 

4.  เปลี่ยนน้ำมันเบรกราคาเท่าไร?

ค่าบริการในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์ จะอยู่ที่ระหว่าง 500 - 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เข้ารับบริการ และน้ำมันเบรกที่ใช้ โดยทางร้านหรือศูนย์ซ่อมอาจให้เจ้าของรถยนต์ซื้อน้ำมันเบรกใหม่กับทางร้าน หรืออาจใช้น้ำมันเบรกของเจ้าของรถยนต์ ในกรณีที่เจ้าของรถยนต์นำน้ำมันเบรกมาเอง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ค่าบริการในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าน้ำมันเบรก และค่าแรงซึ่งควรรวมการไล่ลมในระบบเบรกด้วยแล้ว

กลับสู่สารบัญบทความ

 

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์จะช่วยให้ระบบเบรกของรถยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันการเกิดสนิมภายในระบบเบรกได้อีกด้วย อย่าลืม!!! เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์เรียบร้อยแล้ว เลือกความคุ้มครองให้รถคุณด้วยประกันรถยนต์ตามเวลา ให้ความคุ้มครอง 6 และ 12 เดือน ด้วยเบี้ยเบาๆ จ่ายสบาย ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง เบี้ยเริ่มต้นที่ 969 บาท คลิก www.smk.co.th/premotor


บทความที่เกี่ยวข้อง

- ประกันรถยนต์ : "น้ำมันเบรก" คนละยี่ห้อใช้ผสมกันได้หรือไม่ ?

- ประกันรถยนต์ : วิธีดูแลเบรครถยนต์ด้วยตนเอง

- ประกันรถยนต์ : เทคนิคการดูแลรักษาระบบเบรกง่ายๆ