ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : “ขายรถแต่ไม่ขายทะเบียน” ทำได้หรือไม่ ทำได้อย่างไร?

ประกันรถยนต์ : “ขายรถแต่ไม่ขายทะเบียน” ทำได้หรือไม่ ทำได้อย่างไร?

หลายคนสงสัยว่าถ้าอยากจะขายรถ แต่ไม่ให้ป้ายทะเบียน อยากเก็บป้ายทะเบียนคันเก่าเอาไว้ใช้กับรถคันใหม่ในอนาคตจะทำได้หรือไม่ หรือบางคนอาจซื้อรถมือสองแต่คนขายไม่ให้ป้ายทะเบียนมาด้วย ต้องทำอย่างไร ทะเบียนรถสามารถแยกขายได้หรือไม่อย่างไร วันนี้ สินมั่นคง ประกันรถยนต์ รวบรวมข้อมูลการเก็บป้ายทะเบียนรถคันเดิมไว้ใส่กับรถคันใหม่มาฝาก 

 

สารบัญบทความ
1. ขายรถแต่ไม่ให้ป้ายทะเบียนทำได้หรือไม่?
2. ขายรถแต่จะเก็บทะเบียนรถไว้ใช้กับรถคันใหม่ทำอย่างไร?
3. ซื้อรถมือสอง แต่คนขายไม่ให้ป้ายทะเบียนทำอย่างไร?

 

ขายรถแต่ไม่ให้ป้ายทะเบียนทำได้หรือไม่?

    สามารถทำได้โดยเมื่อต้องการขายรถแต่ต้องการเก็บเลขทะเบียนไว้ใช้กับรถคันอื่นๆ ให้พิจารณาจากประเภทของป้ายทะเบียนที่รถคันเดิมใช้อยู่ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการซื้อขาย ได้แก่ 1) ป้ายทะเบียนขาวดำทั่วไป และ 2) ป้ายทะเบียนประมูล

 โดยปกติแล้วหากต้องการขายรถที่ใช้ป้ายทะเบียนประเภททั่วไปหรือที่เรียกว่า “ป้ายขาวดำ” เวลาซื้อขายรถ แผ่นป้ายทะเบียนจะติดไปกับตัวรถด้วย ไม่สามารถเก็บทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวไว้ใช้กับรถคันใหม่ในอนาคตได้ แต่หากต้องการขายรถแต่ไม่ให้ทะเบียน โดยต้องการเก็บป้ายทะเบียนรถทั่วไป ไว้ให้รถคันใหม่ จะทำได้ต่อเมื่อเจ้าของรถทำการ “สลับป้ายทะเบียน” ก่อนการซื้อขาย โดยป้ายทะเบียนรถยนต์ปกตินี้จะไม่สามารถเก็บลอย หรือถือลอยไว้ไม่ติดให้กับรถได้เหมือนกับ  “ป้ายประมูล” หรือป้ายทะเบียนรถประเภทหมายเลขประมูล 

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการสลับป้ายทะเบียนขาวดำปกติเพื่อเก็บเลขทะเบียนเดิมไว้ใช้กับรถคันใหม่ คือ “รถที่จดทะเบียนแล้ว” ไม่ว่าจะเป็นการย้ายเลขทะเบียนระหว่างรถคันเก่ากับรถคันใหม่ที่ซื้อและจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หรือการสลับป้ายทะเบียนระหว่างรถคันเก่ากับรถของผู้อื่นที่จดทะเบียนแล้ว เช่น รถเพื่อน รถญาติ รถของโชว์รูม หรือแม้กระทั่งรถของบริษัทขายรถ

ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องคำนึงทุกครั้งในระหว่างการโอนย้ายกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถยนต์ คือ ทะเบียนรถยนต์ถือเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรถ และการสับเปลี่ยนเลขทะเบียนรถระหว่างรถที่มีเจ้าของเป็นผู้ครอบครองคนเดียวกันจะง่ายกว่าการสับเปลี่ยนระหว่างผู้ถือกรรมสิทธิ์หลายคน

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่จำเป็นต้องขายรถเก่าไปก่อนเพื่อที่จะไปซื้อรถใหม่ หรือซื้อรถใหม่ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับรถเพื่อนำมาจดทะเบียน กรณีแบบนี้จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนย้ายป้ายทะเบียนรถได้ เนื่องจากยังไม่มีรถใหม่ที่จดทะเบียนแล้วสำหรับรอรับและสับเปลี่ยนการย้ายทะเบียน ทำให้ไม่สามารถที่จะสลับหรือเปลี่ยนเลขทะเบียนรถได้

ดังนั้น หากยังไม่ได้รับรถคันใหม่ที่จดทะเบียนเรียบร้อยเเล้ว อาจเลือกใช้วิธีสลับป้ายทะเบียนกับรถจดทะเบียนของผู้ที่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นรถของเพื่อน รถของญาติ หรือแม้กระทั่งรถของบริษัทที่ขายรถหรือโชว์รูม และสับเปลี่ยนกลับอีกครั้งเมื่อได้รับรถคันใหม่ หรือเปลี่ยนทะเบียนรถกับรถมือสองที่ราคาต่ำกว่าปกติเพื่อนำเงินที่ได้จากการขายรถคันเก่าไปซื้อรถคันใหม่ที่ต้องการ ก่อนสับเปลี่ยนอีกครั้งหลังจากจดทะเบียนรถคันใหม่เรียบร้อยแล้ว  

    หากรถที่ต้องการขายใช้ป้ายทะเบียนประมูลอยู่ แต่ต้องการขายรถแล้วเก็บทะเบียนรถประมูลไว้ใช้กับรถคันใหม่นั้น หรือต้องการขายรถแยกกับทะเบียนรถประมูล สามารถทำได้ด้วยการแจ้งขอเก็บทะเบียนประมูลเพื่อนำมาติดใหม่อีกครั้งให้กับรถคันอื่นในครอบครองหรือที่เรียกว่า “ขอสงวนป้ายประมูล” โดยดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งที่ประมูลเลขทะเบียนรถไว้ 

ทั้งนี้ หากมีทุนทรัพย์มากพอ อาจเลือกพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ป้ายทะเบียนประมูลที่สามารถถือลอยได้โดยไม่ต้องมีตัวรถ ทำให้สะดวกในการโอนย้ายเลขทะเบียนให้กับรถคันใหม่ในอนาคต

กลับสู่สารบัญบทความ

 

 

ขายรถแต่จะเก็บทะเบียนรถไว้ใช้กับรถคันใหม่ทำอย่างไร?

    1. ตรวจสอบประเภทป้ายทะเบียนที่จะเก็บไว้ (ป้ายขาวดำ หรือป้ายประมูล)
    2. ผู้ขายยื่นความจำนงค์ “ขอสงวนเลข” ณ สำนักงานขนส่ง กรณีต้องการเก็บทะเบียนประมูล 
    3. ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงเงื่อนไขการสลับป้ายทะเบียนขาวดำ
(ผู้ขายสลับป้ายทะเบียนให้ก่อนซื้อขาย หรือผู้ขายแจ้งเงื่อนไขขอสลับป้ายทะเบียนคืนในภายหลัง ภายในระยะเวลาที่กำหนด)
    4. ผู้ขายจองเลขทะเบียนรถใหม่เพื่อใช้กับรถคันเก่า
    5. เมื่อจองเลขทะเบียนใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ติดต่อขอสลับทะเบียน
โดยในคำขอสลับทะเบียน แจ้งว่าขอสลับเลขทะเบียนใหม่มาใช้กับคันเก่า ส่วนเลขทะเบียนของรถคันเก่าจะนำไปใช้กับรถจดทะเบียนใหม่
    6. เมื่อสลับทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารให้สองชุด โดยชุดแรกเพื่อใช้รับป้ายทะเบียนใหม่มาไว้กับรถคันเก่า เเละเอกสารอีกชุดจะเป็นเอกสารยืนยันแจ้งขอสลับเลขทะเบียนเก่าเพื่อนำไปใช้กับรถจดทะเบียนใหม่แล้ว
    7. เมื่อได้รับรถคันใหม่ ให้นำเอกสารในข้อ 6. ยื่นประกอบการจดทะเบียน โดยใช้แทนใบจองเลขทะเบียนรถคันใหม่
    8. เมื่อรถคันเก่าได้รับเลขทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้ว สามารถขายรถคันเก่าได้เลย

กลับสู่สารบัญบทความ

 

ซื้อรถมือสอง แต่คนขายไม่ให้ป้ายทะเบียนทำอย่างไร?

กรณีที่เจ้าของรถแจ้งว่าจะขายรถให้เเต่ขอไม่ให้ทะเบียนรถป้ายขาวดำมาด้วยนั้น หมายความว่าเมื่อตกลงการซื้อขายรถเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับตัวรถยนต์และเลขทะเบียนใหม่ที่จดทะเบียนใหม่ ไม่ใช่เลขทะเบียนรถที่ติดอยู่กับรถในปัจจุบัน หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ผู้ขายจะต้องหาทะเบียนใหม่มาติดให้เรียบร้อยก่อนการซื้อขาย เนื่องจากเลขทะเบียนเดิมที่รถคันดังกล่าวใช้งานอยู่อาจเป็นทะเบียนเลขสวย เลขมงคล หรือเลขทะเบียนที่ผู้ขายชื่นชอบเป็นการส่วนตัว จึงไม่ต้องการขายตัวทะเบียนมาพร้อมกับตัวรถยนต์ด้วย ซึ่งรายละเอียดและวิธีการสลับเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถในระหว่างการซื้อขายจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างสองฝ่าย สามารถทำได้โดยไม่ผิดระเบียบราชการหรือกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากเป็นป้ายประมูลจะสามารถถือลอยโดยที่ไม่ต้องใส่กับรถก่อนได้

 ผู้ซื้อควรแจ้งให้ผู้ขายดำเนินการจดทะเบียนใหม่และสลับทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนการซื้อขาย เพื่อผู้ขายจะสามารถเก็บป้ายทะเบียนรถไว้ใช้ได้โดยสะดวกและเพื่อความสะดวกของทั้งสองฝ่าย โดยผู้ขายอาจจองเลขทะเบียนรถใหม่มาเปลี่ยนก่อนขายรถ หรืออาจเลือกทำสัญญาซื้อขายพร้อมทำใบยินยอมให้สลับเลขทะเบียนคืนกลับไปเมื่อผู้ขายสามารถหารถคันใหม่เพื่อมาสลับทะเบียนรถเดิมกลับไปภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน

ตัวอย่างเช่น ผู้ขายแจ้งว่าจะขายรถให้เเต่ขอไม่ให้ทะเบียนรถ และไม่สะดวกสับเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้ก่อนการซื้อขาย แต่ยินดีให้เอกสารทางราชการครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อผู้ขายสามารถหารถใหม่ได้เเล้วจะขอป้ายทะเบียนเก่าคืน ในเวลาต่อมาเมื่อผู้ขายจดทะเบียนรถใหม่และได้รับเลขทะเบียนรถยนต์ใหม่เป็นที่เรียบร้อย ผู้ซื้อเเละผู้ขายจะทำการสลับป้ายทะเบียนกันโดยที่ผู้ซื้อส่งป้ายทะเบียนเดิมคืนให้กับผู้ขาย และผู้ขายส่งป้ายทะเบียนใหม่ให้ผู้ซื้อนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หากผู้ขายไม่ดำเนินการเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนการซื้อขาย และผู้ซื้อไม่สะดวกใจที่จะดำเนินการสลับป้ายทะเบียนภายหลังจากที่ได้รับรถแล้ว ผู้ซื้ออาจพิจารณาเลือกซื้อรถมือสองคันอื่นที่ผู้ขายยินดีที่จะขายทั้งตัวรถและป้ายทะเบียนมาพร้อมกันเพื่อความสะดวกเเละสบายใจทั้งสองฝ่าย

กลับสู่สารบัญบทความ

ขายรถแต่เก็บป้ายทะเบียนไว้ใช้กับรถใหม่ สามารถทำได้ง่ายๆ ถ้าเข้าใจเงื่อนไขการสลับป้ายทะเบียนในแต่ละประเภท แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ การคุ้มครองความปลอดภัยให้รถยนต์ของคุณ ด้วยประกันรถยนต์ตามเวลา สู้ภัยโควิด-19 เลือกได้ตามใจ ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 3, 6, 9, 12 เดือน ด้วยเบี้ยเบาๆ จ่ายสบาย ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง เบี้ยเริ่มต้นที่ 485 บาท คุ้มครองนาน 3 เดือน (ซ่อมอู่)
คลิก
www.smk.co.th/premotor

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

- ประกันรถยนต์ : แจก 8 สูตรลับ “จองทะเบียนรถ” ไม่มีพลาด!!
- ประกันรถยนต์ : รู้ได้อย่างไร? เลขทะเบียนไหนหลุดจอง หรือเลขทะเบียนไหนไม่มีคนจอง
- ประกันรถยนต์ : 7 สาเหตุสุดฮิตที่ทำให้คุณคิด “ยกเลิกจองทะเบียนรถ”